En bild som visar stadsmiljö och en laddstationsskylt vid höger sida av bilden
Kontakt

Laddstationsguide

I Säffle finns flera laddningsstationer uppsatta på en rad olika platser runt om i kommunen.

 • En elbil är en bil som endast använder elmotor för framdrift och vars batter laddas från elnätet.
 • En laddhybridbil har två olika sorters motorer, varav den ena är en elmotor vars batteri laddas via en extern kabel från elnätet.
 • Att köra en elbil eller en laddhybrid är bättre för miljön. De är tystare, har en mer effektiv motor och kostar mycket mindre att köra en en bensin- eller dieselbil.

Olika typer av laddning

En normalladdning sker i en laddbox med lägre effekt som kan sättas på väggen eller på en stolpe. Den tar cirka 6-8 timmar att ladda från tomt till fullt batteri. Laddningen sker exempelvis i hemmet över natten eller på arbetsplatsen under dagen.

En semisnabb laddare har ofta två uttag och tar 30 minuter till 2 timmar att ladda från tomt till fullt batteri. Den är ett bra alternativ när fler ska kunna ladda, exempelvis vid shoppingcenter eller restauranger.

Snabbladdning sker med hög effekt och tar ca 20-30 minuter att ladda från tomt till fullt batteri. Snabbladdningsstationer är ideala vid motorvägar och kan jämföras med bensinstationer där bilföraren kan köpa lättare mat, fika, tidningar och utföra enkel service på sin bil.

Olika typer av kontakter till ditt fordon

Det finns olika kontakter för laddbara fordon. Generellt så gäller följande: Typ 1 och Typ 2 är kontakter för normalladdning (semisnabbladdning räknas som normalladdning) medan CCS- och CHAdeMO- kontakter används för snabbladdning.
EU-standard är Typ 2 för normalladdning och CCS för snabbladdning. Följer man denna standard så gör man rätt. Rent tekniskt så går det att ladda direkt från ett vägguttag, men det rekommenderas inte eftersom det är risk för slitage, överhettning och brand. Det finns olika säkerhetsnivåer, Mode 3 är EU- standard.

Att köra en elbil eller en laddhybrid är bättre för miljön, de är tystare, har en mer effektiv motor och kostar mycket mindre att köra än en bensin- eller dieselbil. Många tror att det är krångligt och dyrt att sätta upp egna laddare. Men det händer mycket i teknikväg och under de senaste åren har det skett en utveckling som gjort att det blivit både enklare och billigare att ladda hemma.
Så nästa gång du ska köpa bil, fundera över vilken elbil eller laddhybrid som skulle passa dig och dina behov!

Bor du i villa?

Laddbox
För villaägare är en laddbox det bästa alternativet. Laddboxen kan sättas på väggen eller på en stolpe vid uppfarten. Ofta har laddboxen även ett uttag för motorvärmare. Laddningen sker under natten när bilen ofta står still länge, eftersom det kan ta upp till åtta timmar att ladda från tomt till fullt batteri.

Rätt kontakt
Laddboxens kontakt ska såklart vara rätt för just din bil, standard för en laddbox är enligt EU- standard Typ 2. Det är viktigt att laddboxen håller säkerhetsnivå Mode 3.

Kostnad
En laddbox kostar ungefär mellan 5 000-12 000 kronor att köpa, sedan tillkommer kostnaden för installation. Själva installationen är enkel och smidig, men det är viktigt att jobbet utförs av en certifierad elinstallatör.

Bidrag
För privatpersoner finns ett "Ladda-hemma-stöd" som betalas ut av Naturvårdsverket och som täcker 50 % av kostnaderna för utrustning och installation

Laddbox
Laddboxen är ett bra alternativ för dig som bor i en bostadsrätt då den är jämförbar med en normalladdningsstation. Laddboxen kan man sätta på väggen eller på en stolpe vid parkeringsplatsen och ofta har laddboxen även ett uttag för motorvärmare. Laddningen sker under natten när bilen ofta står still länge, eftersom det kan ta ungefär 6-8 timmar att ladda från tomt till fullt batteri.

Rätt kontakt
Laddboxens kontakt ska såklart vara rätt för just din bil, standard för en laddbox är enligt EU- standard Typ 2. Det är också viktigt att laddboxen håller säkerhetsnivå Mode 3.

Kostnad
En laddbox kostar ungefär mellan 5 000-12 000 kronor att köpa och sedan tillkommer kostnaden för installation. Själva installationen är enkel och smidig, men det är viktigt att jobbet utförs av en certifierad elinstallatör.

Bidrag
För privatpersoner finns ett "Ladda-hemma-stöd" som betalas ut av Naturvårdsverket och som täcker 50 % av kostnaderna för utrustning och installation.

Laddbox
Om du bor i hyresrätt och vill installera en laddbox, så är den vanligaste lösningen att fastighetsägaren köper laddboxen och står för installationskostnaden. En avgift läggs därefter på hyran. Själva installationen är enkel, men den ska utföras av en elektriker, som även kan svara på om det befintliga elsystemet klarar av en laddbox. Om det finns tillgång till ett motorvärmaruttag är det relativt enkelt att ta bort motorvärmarstolpen och sätta dit en laddbox istället.

Rätt kontakt
Laddboxens kontakt ska såklart vara rätt för just din bil, standard för en laddbox är enligt EU- standard Typ 2, så det kan vara bra att välja en bil enligt EU- standard. Det är också viktigt att laddboxen håller säkerhetsnivå Mode 3.

Kostnad
En laddbox kostar ungefär mellan 5 000 - 12 000 kronor att köpa och sedan tillkommer kostnaden för installation. Själva installationen är enkel och smidig, men det är viktigt att jobbet utförs av en certifierad elinstallatör.

Bidrag
För privatpersoner finns ett "Ladda-hemma-stöd" som betalas ut av Naturvårdsverket och som täcker 50 % av kostnaderna för utrustning och installation.

Många fastighetsägare installerar laddare som en service till sina hyresgäster och inom några år kommer det att vara en självklarhet att erbjuda laddmöjligheter. Mycket har hänt i teknikväg de senaste åren, så det har blivit både billigare och enklare att installera laddstolpar. Som fastighetsägare kan du välja att sätta upp en laddbox eller en laddstolpe. Sveriges fastighetsägare spelar en stor roll i övergången till fossilfritt genom att erbjuda möjligheten att ladda sitt elfordon. Detta visar på ett ansvarstagande och att ligga i framkant för att bidra till ett bättre klimat.

Laddbox
För parkeringsplatser där bilen står parkerad länge och är bunden till en person passar laddboxen bäst. Det är enkelt att administrera och fakturera genom en höjning av parkeringshyran. Laddboxen kan lätt installeras efter nuvarande motorvärmaruttag. Laddboxen sätts upp på väggen eller på en stolpe i anslutning till bilens parkering. Den laddar från tomt till fullt batteri på 6-8 timmar och kostar mellan 5 000-12 000 kronor utan installationskostnad.

Laddstolpe
När flera ska ha möjlighet att kunna ladda passar laddstolpen bra. Den har två uttag så två bilar kan ladda samtidigt och den behöver alltså två parkeringsplatser. Laddstolpen kan användas av flera olika elbilsägare. För att veta vem som laddat och hur länge så finns id-brickor, appar eller andra funktioner för att veta vem som ska faktureras.

Kostnaden för en laddstation varierar beroende på hur snabbt man vill ladda, var den placeras, hur nära elförsörjningen är och nätets kapacitet. En laddstation för normalladdning kostar cirka 15 000 kr, med installation och markarbete kan den komma upp i 25 000-50 000 kr. En semisnabb laddstation kostar cirka 60 000-80 000 kr.

Bidrag
Klimatklivet är ett investeringsstöd som organisationer, företag, kommuner och föreningar som exempelvis bostadsrättsföreningar kan söka där det går att få maximalt 50 % av investeringskostnaden i stöd.

Laddstationerna har ett högt PR- värde och utmärker företag som tar ansvar och ligger långt framme i övergången till eldrift. Etableringen av laddstationer har på senaste åren blivit både enklare och billigare tack vare tekniska framsteg. Laddstationen kan ses som en extra service, men snart kommer den att ses som en självklarhet i och med att allt fler ser sig som elbilsägare i framtiden.

Publika eller icke- publika?
Du kan välja om du vill att laddstationen ska vara publik eller icke- publik. Med publik menas att vem som helst kan använda sig av laddstationen och icke- publik är när laddstationen endast är till för de anställda eller kunderna. Vill man ha en icke-publik laddstation kan man välja att laddningen startar med hjälp av en RFID- bricka eller en nyckel, så att obehöriga inte kan ladda.

Betalningslösningar
Eftersom betallösningarna kan byggas in i laddstationen vid tillverkning så bör du ha tänkt igenom hur betalningen ska se ut innan beställningen. Tänk på frågor om vad kostnaden för parkering och laddning ska vara och hur ska betalningen se ut. Att ha en kostnadsfri parkering visar ett tydligt ställningstagande och det är i Sverige endast i liten skala som betalning för laddning sker. Det kommer att bli allt vanligare i framtiden att ta ut för laddning.

Projektering

 • Kom överens med alla delaktiga i projektet.
 • Bestäm vilken typ av laddning som är aktuell; normal, semisnabb eller snabb laddning.
 • Välj rätt kontakt och säkerhet. EU- standard för normal- och semisnabbladdning är Typ 2 och för snabbladdning CCS. Rätt säkerhetsnivå enligt EU- standard är Mode 3.
 • Välj rätt plats; de ska vara lättillgängliga, placeras på en attraktiv plats och vara i närheten av andra faciliteter.
 • Rätt utrustade. Ska laddstationenrna ha uppkoppling, fast kabel, väderskydd, påkörningsskydd, belysning eller inbyggd betallösning?
 • Bestäm vem som ska ha tillgång till laddstationerna, ska de vara publika eller icke- publika?
 • Fundera på betalningen.

Upphandling i fyra steg

 • Få markägarens tillstånd.
 • Ansök om bygglov.
 • Skaffa el.
 • Välj återförsäljare

Kostnad
En laddstation för normalladdning är den billigaste varianten och i grundutförande kostar den cirka 15 000 kr. Framdragning av el och installation tillkommer så totalt kan man räkna med 25 000-50 000 kr.

En laddstation för semisnabb laddning innebär snabbare laddning till lägre pris och totala kostnaden är cirka 60 000-80 000 kr.

En laddstation med snabbladdning kan variera kraftigt i pris, men ungefärliga priset ligger mellan 350 000-800 000 kr. En stor investering, så här gäller att placeringen är optimal.

Bidrag
Klimatklivet är ett investeringsstöd som organisationer, företag, kommuner och föreningar som exempelvis bostadsrättsföreningar kan söka där det går att få max 50 % av investeringskostnaden i stöd

Bostadsrättsföreningar som installerar egna elbilsladdare gör det som en service till föreningens medlemmar, och bidrar till att de kan köra utsläppsfritt. Installationen av en laddstation är en ganska enkel process, vare sig det är garage eller parkeringsplats. Det lättaste är att köpa en eller flera laddboxar.

Laddbox
En laddbox är en box som kan sättas upp på väggen eller på en stolpe i anslutning till parkering och är ett bra alternativ för många bostadsrättsföreningar. En laddbox är en normalladdningsstation och finns i två utföranden, med fast laddkabel eller med en kontakt där fordonets egen laddkabel kopplas in. Själva installationen är enkel och smidig.
Arbetet måste utföras av en certifierad elinstallatör

Rätt kontakt
Olika bilar har olika uttag, men för att följa EU- standard för normalladdning så är det Typ 2 som gäller. Om ni har en motorvärmarstolpe i föreningen så är ni på god väg, eftersom det är relativt enkelt att ta bort motorvärmarstolpen och byta ut den till en laddstation. Elen och själva fundamentet finns ju redan och därför blir det billigare än att etablera en helt ny.

Kostnad
Priset för en laddbox ligger på 5 000-12 000 kr och i vissa fall ingår installationen av laddboxen, annars kan installationen beräknas kosta 2 000-6 000 kr.

Vem ska betala?
Vanligaste varianten är att föreningen betalar för laddboxen och de boende betalar för installationen. Kostnaden för el och laddbox tas ut genom höjd parkeringsavgift. Ett annat alternativ är att de boende står för laddbox och installation, där elkostnaden läggs på parkeringsavgiften.

Bidrag
Klimatklivet är ett investeringsstöd som organisationer, företag, kommuner och föreningar som exempelvis bostadsrättsföreningar kan söka där det går att få max 50 % av investeringskostnaden i stöd.

Kontakt
 • Daniel Hult

  Energi- och klimatrådgivare

  Miljö- och byggförvaltningen

  0573-141 38, 072-710 80 90

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-11-17