Person som står och manövrerar maskin i en fabrik
Kontakt

Värmepumpar

Här hittar du information om hur du anmäler installation av din värmepump

Värmepumpar

Värmepumpar för utvinning av värme från mark, ytvatten eller grundvatten är ett miljömässigt bra alternativ för uppvärmning men kan ibland påverka grundvattnet och ge en viss negativ effekt på miljön. Därför behöver du göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden när du ska installera en värmepump.

Anmälan

För anmälan om installation av värmepumpsanläggning används en särskild blankett, anmälan ska lämnas in i god tid innan installationen påbörjas. Påbörja inte installationen förrän du har fått ett beslut från miljö- och byggnadsnämnden.

En situationskarta i lämplig skala ska bifogas till anmälan. På kartan ska följande markeras:

 • Byggnader, planerat borrhål eller kollektor, tomtgränser, vägar och vattendrag.
 • Andra bergvärmehål inom 20 meter från det planerade borrhålet.
 • Dricksvattentäkter inom 50 meter från värmepumpsanläggningen. Observera att egna dricksvattentäkter kan förekomma inom verksamhetsområde för kommunalt VA, även om det är ovanligt.
 • Avloppsanläggningar inom 50 meter från planerat borrhål, eller inom 10 meter från kollektorslinga (jordvärme). Tänk på att du ansvarar för att skydda dina grannars dricksvattentäkter och kan bli skyldig att ersätta eventuella skador på dessa.

Om du planerar att anlägga borrhålet mindre än 10 meter från din fastighetsgräns eller vägens mitt krävs ett grannyttrande.

Avgift

För handläggningen av anmälan tas en avgift enligt kommunfullmäktige fastställd taxa.

Värmepumpar på mer än 10 MW

Om värmepumpens effekt överstiger 10 MW gäller särskilda regler. Det innebär att er anläggning kommer att omfattas av fler lagkrav och en mer omfattande anmälan kan krävas. Kontakta miljö- och byggnadsnämnden för mer information.

Luftvärmepumpar

För att installera en luftvärmepump behövs ingen anmälan eller något tillstånd, men det finns några saker du bör tänka på. Ett vanligt problem med luftvärmepumpar är buller. Både du och dina grannar kan störas av en bullrande och olämpligt placerad luftvärmepump. Det är ditt ansvar som ägare att din värmepumpanläggning inte orsakar störningar. Informera och diskutera med din granne innan pumpen installeras för att hitta bästa tänkbara placeringen.

Kontakt
 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2023-11-17