En person som står i ett mål och som ses bakifrån
Kontakt

Minska spridning av mikroplaster vid konstgräsplan

I början av 2019 startade Säffle Kommun ett omfattande projekt, där Naturvårdsverket är med och finansierar, för att minska spridning av mikroplaster från konstgräsplanen på Sporthälla.

Sporthällas konstgräsplan rustas för att minska spridningen av mikroplaster

Man uppskattar att varje år sprids 3-5 ton granulat från varje konstgräsplan rätt ut i naturen. Därför vill Säffle Kommun finna en lösning och är nu inne i ett projekt för att minska spridningen av mikroplaster. På Sporthälla används en konstgräsplan så att vi kan ha en lång fotbollssäsong under året. Planen är gjord av återvunna bildäck så att det ska ge ett bra underlag när man går och springer, men de svarta gummigranulaten fastnar tyvärr lätt under skor och på kläder.

Det är viktigt att dessa inte sprids vidare eftersom de innehåller mikroplaster som är skadliga för både djur och natur. Därför kommer vi be alla som vistas på Sporthälla att alltid borsta av sig de svarta gummigranulaten innan man lämnar planen.

Vad är microplast?

  • En traditionell konstgräsplan innehåller små gummikulor -granulat, som håller upp grässtråna och förbättrar planens spelegenskaper.
  • Gummigranulat är mikroplast som är skadligt för miljön.
  • Vi har ett gemensamt ansvar att se till att granulatet stannar kvar på planen och inte hamnar omkringliggande natur eller dagvatten.


Fördelen med konstgräsplaner jämfört med en gräsplan är att man kan spela året runt och därmed använda planen mer. För att bollen ska studsa bra, vara skönt att springa på och för att hålla upp grässtråna sprider man ut ett fyllnadsmaterial, granulat, på planen. Sporthällas konstgräsplan har en fyllning som består av granulat av nytillverkat industrigummi (EPDM).

IVL Svenska Miljöinstitutet har i flera studier kartlagt källor och möjliga spridningsvägar för mikroplast i miljön. Den senaste undersökningen gjordes på uppdrag av Naturvårdsverket och publicerades i mars 2019. I den har IVL sammanställt kunskapsläget och tagit fram åtgärdsförslag för att minska spridningen av mikroplast från konstgräsplaner och andra utomhusanläggningar för idrott och lek.

Resultaten baseras på intervjuer med 20 svenska kommuner, idrottsförbund, idrottsföreningar och leverantörer av relevanta tjänster och produkter.

Här är några tips på vad föreningar som äger en konstgräsplan kan göra för att minska spridningen.

  • Se över skötselrutinerna för konstgräset och fundera över hur och vart granulatet hamnar vid regn och planskötsel.
  • Rensa och använd lövblås för att samla in granulat som hamnat utanför planen.
  • Installera granulatfällor i omkringliggande dagvattenbrunnar.
  • Fyll inte på med nytt granulat i onödan utan bara när det verkligen behövs. Mät granulatnivån regelbundet och följ leverantörens råd om påfyllning.
  • Hantera snöröjningen på ett miljövänligt sätt, exempelvis genom att lägga snön på en asfalterad yta intill planen.
  • Se till att spelare skakar eller borstar av kläder och skor innan de lämnar planen och innan kläderna läggs i tvättmaskinen. Granulat som trillar av i omklädningsrum, dusch, tvättstuga eller hem ska borstas upp och slängas i sopkorgen (brännbart avfall). Det ska inte hamna i avlopp, toalett, handfat eller tvättmaskin.

Mikroplaster är plastartiklar som är mindre än 5 millimeter i diameter. Den kan vara skadliga för djur och vattenlevande organismer när de läcker ut i vattendrag och i naturen. Eftersom dessa plaster aldrig bryts ned helt och hållet.

Man misstänker att många vattenlevande djur äter plasten i tron att det är föda, utan att sedan kunna smälta den. Ytterligare en risk med att havets djur får i sig plast är att plast kan fungera som en magnet för miljögifter som finns i vattnet.

Senast uppdaterad • 2023-11-17