AME
Kontakt

Vår verksamhet

Nedan kan du läsa om vad vi gör och om våra olika projekt inom Arbetsmarknadsenheten.

Om du är mellan 16 och 19 år och inte påbörjat gymnasiet, avbrutit dina studier eller avslutat studierna med ett studiebevis omfattas du av något som kallas kommunens aktivitetsansvar, KAA.

Säffle kommun är som din hemkommun enligt skollagen skyldig att hålla sig informerad om vad ungdomar som inte går i skolan är sysselsatta med samt erbjuda lämpliga individuella insatser.

Mer information

Vad är feriepraktik?

Säffle kommun anställer varje år ungdomar för feriepraktik runt om i kommunen. Ansökningslänken publiceras på sidan saffle.se varje vår.

Vi kan inte garantera att alla får feriepraktik i Säffle kommun så vi rekommenderar alla ungdomar att också söka andra valmöjligheter för att säkra sig ett sommarjobb.

Tips när du söker sommarjobb:

  • Börja ta kontakt med arbetsplatser redan nu, vänta inte för då har någon annan hunnit före.
  • Skriv ihop ett personligt brev om vem du är. Har du ett CV så är det bra att bifoga i mail eller ta med vid personliga möten.
  • Ring eller besök arbetsplatsen personligen (rekommenderas) för att få kontakt med potentiella arbetsgivare för att höra dig för om sommarjobb. Det är du som söker sommarjobb

Som förening kan du söka lönebidrag när du anställer en person med nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen står då för en del av lönen under en period. Lönebidraget är till för att kompensera för de anpassningar som kan behöva göras på arbetsplatsen. Läs mer om lönebidrag på arbetsförmedlingens hemsida.

Till arbetsförmedlingens information om lönebidrag

Idag har många arbetssökande och arbetsgivare rätt att via arbetsförmedlingens, ansöka om subventioner vid anställning.
På arbetsförmedlingens hemsida kan du läsa mer om förutsättningarna.

Till arbetsförmedlingens information om subventioner

Yrkesspår

Arbetsmarkandsenheten och Säffle lärcenter arbetar med olika yrkesspår och andra utbildningsvägar med kompetensförsörjningsbehovet i fokus för våra kommuninvånare och arbetsgivare. Vilka yrkesspår som pågår styrs av vilket behov som finns på arbetsmarkanden både inom kommunen och hos våra privata företag. Nya spår och utbildningsvägar skapas allt eftersom behov uppstår.

Kontakt
Senast uppdaterad • 2024-02-07