Om skolan
Kontakt

Om skolan

Herrgårdsgymnasiet har cirka 400 elever och cirka 70 anställda.

Som elev bokar du själv tid för extra undervisning i svenska, matematik eller engelska eller för studieteknik och inlärningsstrategier. Personalen som jobbar i Studion tar hänsyn till dina önskemål och du som elev har ett eget ansvar att fullgöra dina uppgifter. Oftast är det eleven själv som tar en kontakt, men den kan även komma från handledare, undervisande lärare, vårdnadshavare, åtgärdsbeslut eller från elevhälsoteamet.

Elevens starka sidor och behov

Vi arbetar tillsammans med eleven och utformar en plan som utgår från elevens styrkor, önskemål och behov. Vi erbjuder bland annat olika former av samtal, exempelvis motiverande samtal eller samtal inriktad på specifik problematik. Vi erbjuder också stöd och samordning i kontakt med myndigheter eller andra verksamheter, studie- och yrkesvägledning, praktik, arbetsmarkandsorientering, CV-skrivande, friskvårdsaktiviteter och studiebesök.

Information

Det är viktigt att vi tidigt får information om tidigare gjorda utredningar som kan få pedagogiska konsekvenser. Detta ger all personal som jobbar med eleven bättre förutsättningar att möta elevens behov. Avtal ska skrivas på av vårdnadshavare som då anger vilka som får ta del av innehållet i utredningen. När så behövs kan vi utarbeta åtgärdsprogram tillsammans med eleven.

Stödteam

Studion ingår i Herrgårdsgymnasiet pedagogiska stödteam. Specialpedagogen fungerar som en länk mellan vårt team och elevhälsoteamet.

Vi som jobbar i studion är:

Birgitta Hägg
Speciallärare
birgitta.hagg@saffle.se
0533-68 19 37, 076-6315937

Petra Jareke
Speciallärare
petra.jareke@saffle.se
0533-68 19 37, 076-6315937

Terminstider läsåret 2024/2025

Höstterminen 2024: 19 augusti - 20 december
Vårterminen 2025: 9 januari - 13 juni

Ledighet för eleverna

27 september (studiedag)
28 oktober – 1 november (höstlov, vecka 44)

24 februari – 28 februari (sportlov, vecka 9)
22 april – 25 april (påsklov, vecka 17)
2 maj
19 maj – 20 maj
30 maj

God näringsrik mat är en förutsättning för att kunna prestera bra i skolan. Vi arbetar aktivt i våra skolor för att både maten och måltidsvanorna ska vara så bra som möjligt.

Alla som jobbar med maten i skolan har målsättning är att ge alla matgäster en god, varierande och näringsriktig måltid som serveras i en lugn och avkopplande miljö. De strävar också efter att maten om möjligt ska framställas av närproducerade, ekologiska rättvisemärkta livsmedel samt att maten är egenproducerad i största möjliga utsträckning.

Säffle kommun har bland annat avtal med Värmlandspotatis, Gröna Gårdar, Wermlands Mejeri och Nordells konditori.

Specialkost

Säffle kommun erbjuder specialkost till de elever som av någon anledning inte kan äta den ordinarie måltiden. Utbudet grundar sig på skollagens krav på näringsriktiga måltider och resurserna inom måltidsverksamheten.

Hur ansöker jag om specialkost?

Ansökan görs vid varje terminsstart oavsett om ändring ska göras eller om behovet är detsamma.

Riktlinjer för maten i skolan

Nationella riktlinjer för maten i skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolmjölksstöd

Mjölken som serveras i skolan finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Expedition, El- och energiprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Fordonsprogrammet
Säffle Gård
661 80 Säffle
Telefon: 0533-68 19 00
gymnasiet@saffle.se

Bygg- och anläggningsprogrammet årskurs 1 samt inriktning husbyggnad
Fabriksgatan 31
66130 Säffle

Fordons- och transportprogrammets inriktning transport
Säterivägen 17
66130 Säffle

Bygg- och anläggningsprogrammets inriktningar anläggningsfordon samt mark och anläggning
Säterivägen 21
66130 Säffle

Om du är mellan 16 och 19 år och inte påbörjat gymnasiet, avbrutit dina studier eller avslutat studierna med ett studiebevis omfattas du av något som kallas kommunens aktivitetsansvar, KAA.

Säffle kommun är som din hemkommun enligt skollagen skyldig att hålla sig informerad om vad ungdomar som inte går i skolan är sysselsatta med samt erbjuda lämpliga individuella insatser.

Vad innebär det att omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret?

Det innebär att vi kommer att kontakta dig och tillsammans med dig utforma en plan som utgår från det du vill och behöver. (Det kan handla om att komma igång med studier, praktik, söka arbete, få hjälp med olika kontakter eller att komma och prata om det som är viktigt för dig.)

Vi hjälper till med att:

 • Förebygga avhopp från gymnasieskolan genom möten på skolan med ungdom, skolpersonal och i förekommande fall föräldrar/ vårdnadshavare.
 • Vägledning Hos oss får du möjlighet att prata om din framtid. Det kan till exempel handla om utbildning, arbete eller praktik eller något annat du behöver stöd eller hjälp med.
 • Motverka utanförskap. Att inte studera, arbeta eller aktivt söka arbete kan leda till utanförskap, därför försöker vi snabbt etablera kontakt och hitta lämpliga åtgärder för att motverka detta.
 • Samverkan. Vi arbetar för att skapa goda kontakter med många olika samarbetspartners runt en ungdom, till exempel: förälder/ vårdnadshavare, skola, vården, socialtjänst och arbetsförmedling.

  Vi bedriver uppsökande verksamhet för att erbjuda stöd, men du och/eller någon närstående får gärna ta kontakt med oss på egen hand för att få snabbare hjälp.

Kontakt

Ragnhild Vogt
Samordnare
ragnhild.vogt@saffle.se
0533-68 19 20
0766-31 59 98

Samverkan i gymnasieskolan innebär att alla 16 kommuner i Värmland tillsammans arbetar för att stärka utbildningarnas kvalité. Det gemensamma samverkansavtalet innebär att alla elever fritt kan välja gymnasieprogram i hela regionen och bli förstahandsmottagna, oavsett vilken kommun de bor i.

Läs mer om gymnasiesamverkan i Värmland på Karlstad kommuns webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du den länsgemensamma blanketten för pedagogisk överlämning till gymnasiet.

Blanketten ska vara Herrgårdsgymnasiets specialpedagog tillhanda senast 15 juni. Blanketten ska lämnas i slutet kuvert, med elevens namn och personnummer på kuvertet.
För elev som ej uppnått behörighet för nationellt program skrivs också ”Ej behörig” på kuvertet.

Här hittar du blanketten för pedagogisk överlämning till Herrgårdsgymnasiet. , 267.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
 • Malin Brunzell

  Rektor Herrgårdsgymnasiet

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 06

  Säffle gård, Säffle

 • Alexandra Kilgren

  Intendent Herrgårdsgymnasiet

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 00

  Säffle gård, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-07-02