Bild
Kontakt

Om arbetsmarknaden

Många av Säffles företag växer, och det gör även behovet av arbetskraft och entreprenörer med rätt kompetens!

I vårt geografiska område finns en bredd av branscher och därmed även ett brett behov av personal. Värmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv med många nationella och internationella företag som erbjuder spännande karriärmöjligheter.

Industri i världsklass

Här i Säffle har den tekniska innovationsförmågan alltid varit hög. För över 100 år sedan lade Christian Storjohann grunden till det som idag är Billerudskoncernen just i Säffle. Hans devis ”Inte en dag utan framsteg” är något som präglar vår plats än idag.

Tillverkningsindustrin är en av de starkaste branscherna i vår kommun, drygt 1600 personer i Säffle arbetar inom industrin. Behovet av ny kompetens är stort, och det handlar om många olika yrken, så som exempelvis CNC-operatörer, servicetekniker och ingenjörer. Flera av Säffles företag är världsledande inom utveckling och tillverkning av ventiler, mätinstrument och specialmaskiner för bestrykning.

Handel och besöksnäring

I Säffle finns en stor potential för en stark utveckling av besöksnäringen (handel, boende, restaurang, transport och rekreation). Nya etableringar innebär att det finns en efterfrågan på personal inom handel, restaurang och hotell.

Gröna näringar

Jord-, skogsbruks- och trädgårdsföretag utgör en betydande del av Säffles näringsliv. Primärprouktion har historiskt sett varit en stor näringsgren och det finns en stor potential i förädling av livsmedel. Detta innebär att kompetens inom skogs- och jordbruk och djurskötsel efterfrågas.

Vård och omsorg

I Säffle finns behov av kompetens inom vård och omsorg. Det handlar om undersköterskor, sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

Kontakt
Senast uppdaterad • 2024-02-06