Bild
Värmlands unga i arbete
Kontakt

Värmlands Unga i arbete

För dig mellan 16 -29 år som varken arbetar eller studerar.
- Vi hjälper dig att finna din väg framåt på mittpunkten i säffle

Värmlands Unga i Arbete är till för dig som är mellan 16 till 29 år och som inte arbetar eller studerar. Syftet är att du med individuellt stöd ska närma dig arbete och en god hälsa.

  • Har du kört fast och vill ha en förändring?
  • Behöver du hjälp att fundera över din väg framåt i livet?

I projektet stöttar vi dig med att ta fram en planering i syfte att hitta just din väg till en meningsfull sysselsättning i den takt du känner passar dig och dina behov.

Värmlands Unga i Arbete är ett ESF-projekt (Europeiska Socialfonden)i samarbete mellan tio värmländska kommuner.

Projektet löper mellan den 1 oktober 2023 och den 30 april 2026

  • Coachande samtal - vägledning
  • Vägledning till myndighetskontakter - möjlighet till samplanering mellan flera aktör vid behov
  • ”Drop in” besök – ta en fika med en coach och prata om det du vill.
  • Hitta praktikplats
  • Stöd i studier
  • Delta i aktiveter i grupp eller enskilt
  • Coachande samtal

Vill du komma i kontakt med oss för mer information?

Det finns olika vägar att nå oss. Du kan kontakta oss via mail eller telefon

Kontakt
Senast uppdaterad • 2024-02-14