Kontakt

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten arbetar med statliga och kommunala arbetsmarknadsfrågor i nära samverkan med kommunala enheter, arbetsförmedlingen, näringslivet och föreningar.

Arbetsmarknadsenheten är flexibel och utvecklar verksamheten utifrån olika målgrupper och behov. Vi arbetar målmedvetet med individen i centrum för att skapa förutsättningar för personer att närma sig den reguljära arbetsmarknaden eller påbörja utbildning.

Kontakt