Bild
Kontakt

Sfi för dig som är från Ukraina

I höst kan du som är från Ukraina och bor i kommunen studera svenska. Du får gå en kurs som motsvarar dina nuvarande kunskaper i svenska.

På sfi (svenska för invandrare) får du grundläggande kunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället. Du lär dig tala, läsa och skriva, och tränar på att använda språket i vardagen och på arbetet. Utbildningen är gratis. Du ska omfattas av massflyktingdirektivet.

Vem får söka?

För att få läsa kursen måste du uppfylla några kriterier:

  • Du bor i Säffle kommun.
  • Du har fyllt 18 år.
  • Du har ett uppehållstillstånd för tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet.

Hur studerar du?

Den kurs du får börja på beror på vilka kunskaper i svenska som du redan har. Undervisningen sker på förmiddagar och eftermiddagar eller på kvällar. Utöver undervisningen på skolan tillkommer självstudier och hemuppgifter.

Ansökan

För att göra en ansökan kontakta vår vägledare via e-mail eller telefon.

Följande handlingar behöver du kunna visa upp inför antagningen:

  • Identitetshandling, till exempel pass, nationellt ID-kort eller körkort.

  • Bevis på att du är bosatt i Säffle kommun. Du kan bevisa genom ett intyg från Migrationsverket eller Skatteverket som visar att du bor i Säffle kommun. Om du saknar ett sådant intyg kan du visa upp t.ex. en hyres- eller elräkning som är utställd på dig gällande en bostadsadress i Säffle kommun.

  • UT-kort som du fått från Migrationsverket. UT-kortet får du efter att Migrationsverket har fattat beslut om ditt uppehållstillstånd.
Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-10-16