Grundläggande vuxenutbildning
Kontakt

Grundläggande vuxenutbildning

Den grundläggande vuxenutbildningen, eller “Gruv” som vi vardagligt kallar den, ger vuxna från 20 år en chans att få kunskaper som motsvarar de som uppnås i grundskolan.

På grundläggande vuxenutbildning (GRUV) kan du läsa kurser som motsvarar grundskolans senare del. Man kan tidigare ha gått i grundskolan och av olika anledningar inte nått målen i något ämne, vara invandrare som läst SFI och vill studera vidare eller av andra skäl behöva kunskaper på denna nivå.

Ämnen du kan läsa hos oss

De ämnen som kan studeras på Säffle Lärcenter är svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap. Studierna sker på plats på Lärcenter, med lektioner varje vecka. Som studerande kan man välja att läsa en kurs eller flera.

Betyg efter avslutade studier

Den som läst en kurs på GRUV får betyg i kursen. Med ett betyg från GRUV kan man sedan söka kurser på gymnasial nivå. Om man som invandrare nått målen i svenska som andraspråk har man också de förkunskaper som krävs för att exempelvis söka till vård- och omsorgsutbildningen.

Intag fyra gånger per år

Inför att du ska söka studier på GRUV erbjuds du studie- och yrkesvägledning för att kunna planera dina studier på bästa sätt. Intag till GRUV sker fyra gånger per år.

Här hittar du aktuella sökbara kurser med kurskoder.

Grundläggande vuxenutbildning (Gruv)

Kursens namn

Kurskod

Svenska

GRNSVE2

Svenska som andraspråk

GRNSVA2

Engelska

GRNENG2

Matematik

GRNMAT2

Samhällskunskap

GRNSAM2Sista dag för ansökan

Kursstart

30 juni 2024

26 augusti 2024

6 oktober 2024

4 november 2024

8 december 2025

13 januari 2025

23 februari 2025

24 mars 2025

Ansök till Säffle Lärcenter

 

Här nedan kan hitta mer information

Engelska
Matematik
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andraspråk


Har du en annan sysselsättning på dagtid och vill studera svenska som andraspråk på grundläggande nivå kan Grund kväll vara något för dig. Mer information finns på länken.

Kontakt
Senast uppdaterad • 2024-04-03