Yrkesvuxenutbildning
Kontakt

Yrkesutbildning

Yrkesvux är en statlig extra satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå.

Vad är yrkesvux?

Yrkesvux är en statlig extra satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå. Tanken är att samtliga utbildningar ska leda till arbete i bristyrkesområden, det vill säga att det ska vara lätt att få jobb efter slutförd utbildning. Du läser en utbildning för ett specifikt yrke. Med utbildning menas flera sammansatta enskilda kurser som skapar en sammanhållen utbildning.

Vem får delta?

Satsningen riktar sig främst till de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Det kan också vara möjligt för den som läst en studieförberedande utbildning att växla om och skaffa sig en yrkesutbildning.

Om platserna inte räcker till alla behöriga sökande ska företräde ges till den som har som har störst behov av utbildning. Du är behörig att studera inom komvux från och med andra kalenderhalvåret (hösten) det år du fyller 20 år. Du som har ett examensbevis eller studiebevis från gymnasieskolan får börja studera även om du är under 20 år.


CNC-operatör
Elektriker - Yrkesvux
Husbyggnad - lärling
Industriteknik grund
Plåtsvetsare/Rörsvetsare
Vård- och omsorgsutbildning


Om du vill utbilda dig inom ett yrke men saknar tillräckliga kunskaper i det svenska språket kan våra kombinationsutbildningar vara något för dig. Läs mer genom att klicka på länken nedan.

Kombinationsutbildningar

 

Vuxenutbildning i Värmland

Om du är folkbokförd i en kommun som inte erbjuder den yrkesutbildning du vill läsa finns möjlighet att söka utbildningen via en annan kommun som erbjuder utbildningen i sitt kursutbud. Det kallas för interkommunal ersättning – en ersättning som din hemkommun betalar ut till en den andra kommunen du vill studera via. Det är din kommun som bekostar din utbildning och det är de som avgör om du blir beviljad en plats.

Även om du läser på distans via en annan kommun så behöver du komma till skolan för praktiska övningar och examinationer. Välj därför en kommun i närheten av den du bor i.

Gör så här

Steg 1. Hitta en kommun som erbjuder utbildningen och fyll i ansökan. Du hittar oftast ansökningshandlingar på den anordnande kommunens hemsida.

Steg 2. Skicka in ansökan till din hemkommun
Ansöker du via en e-tjänst, vilket är det vanligaste tillvägagångssättet, skriver du ut en papperskopia och skickar den till din hemkommun. Tänk på att yttrandet från din hemkommun ska vara inne senast den sista ansökningsdagen så var ute i god tid.

Steg 3. Invänta besked från din hemkommun (interkommunal ersättning)
När din hemkommun mottagit din ansökan tar de ställning till om de åtar sig att betala utbildningskostnaden för dig (interkommunal ersättning). Ett skriftligt beslut skickas både till dig och till den kommun som anordnar utbildningen.

Steg 4. Invänta besked om antagning från den anordnande kommunen
Den anordnande kommunen beslutar om du ska bli antagen. Om din hemkommun har sagt nej till att stå för utbildningskostnaden blir du vanligtvis inte antagen. Blir du antagen får du besked via den anordnade kommunen som ansvarar för att du kommer igång med dina studier.

Klicka på länken till Vux i Värmland här nedan så ser du vilka utbildningar som erbjuds i vårt län.

Vux i Värmland
Kontakt
Senast uppdaterad • 2022-11-16