Ansökan
Kontakt

Studerandeservice

Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna som rör Säffle Lärcenter.

Ansökan

Du kan börja läsa på vuxenutbildningen från och med den 1 juli det år som du fyller 20 år, eller om du har en gymnasieexamen/studiebevis eller gymnasieintyg.

Om du vill boka en tid med vår studie- och yrkesvägledare, klicka på länken nedan.

Tidsbokning

Om du vill ansöka till kurser eller kurspaket på Säffle Lärcenter klicka på länken nedan.

Ansök till Säffle Lärcenter

Om du är folkbokförd i Säffle kommun och utbildningen du söker inte finns inom Säffle kommuns kursutbud, men den erbjuds i en annan kommun, ansöker du på den aktuella kommunens hemsida. Sedan skickar du en kopia på din ansökan till Säffle Lärcenter. Vi gör en bedömning om Säffle kommun kommer att godkänna kostnaderna för de kurser som du söker till.

Om du vill läsa en yrkesutbildning i Värmlan, läs mer nedan.

Frisök i Värmlands län

Om du är folkbokförd i annan kommun ansöker du i Säffle Lärcenters ansökningssystem. Du får därefter skriva ut och skicka din ansökan till vuxenutbildningen i din hemkommun.

Ansök till Säffle Lärcenter

Under utbildningen

När du läser hos oss så har du rätt att ansöka om studiemedel från CSN. Läs mer om vilka regler som gäller och hur du gör på CSN:s hemsida.

Du kan också besöka deras webplats om studiemedel, få information om hur du ansöker, vilka regler som gäller och hur du betalar tillbaka lånet.

Vill du ha hjälp med din ansökan kan du komma till vår drop in för CSN frågor, varje måndag kl 13:00 till 14:30 på Säffle Lärcenter.

CSN:s hemsida
Om studiemedel

Om du har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, anses du ha avbrutit kursen eller delkursen (enligt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning). Rektorn beslutar om undantag om det finns synnerliga skäl. Om dina studier har blivit avbrutna kommer du att få ett beslut via e-post.

Om du själv väljer att avbryta dina studier så kontakta din lärare om du studerar på plats eller vår studie- och yrkesvägledare om du studerar en kurs via NTI.

Säffle Lärcenters personal

När du är sjuk eller behöver vara hemma för vård av barn ska du alltid meddela tin lärare.

Om du får pengar för dina studier, t ex studiestöd från CSN eller ersättning från Försäkringskassan, är det viktigt att du anmäler din sjukdom även till dem.

Är du sjuk längre än två veckor måste du visa upp ett läkarintyg för studie- och yrkesvägledaren så att du inte riskerar studieavbrott.

Sjukskrivning när du studerar med studiestöd från CSN

Betyg

När du avslutat dina studier hos oss och vill ha en utskrift av dina betyg behöver du logga in på Min Sida och fylla in en begäran om utskrift. Ditt betyg skickas sedan till den adress du angivit. Handläggningstiden för betygsutskrifter ligger på ungefär två veckor.

Säffle Lärcenter är ansluten till den nationella betygsdatabasen. Detta innebär att betyg utfärdade på Säffle Lärcenter exporteras till UHR, betygdatabasen.

Begäran om utskrift av Betyg

Säffle Lärcenter skickar regelbundet enstaka betyg, slutbetyg och gymnasieexamen lästa hos oss till den nationella betygsdatabasen hos universitets- och högskolerådet.

Antagning.se hämtar sedan upp betygen från betygsdatabasen, dock bara när du har gjort en anmälan på antagning.se. Du har alltid ett eget ansvar att se till att ditt betyg kommit in till antagning.se.

Betygsdatabas

Har du en utländsk utbildning och undrar vad den motsvarar i det svenska utbildningssystemet? Då ska du kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR). För att UHR ska kunna bedöma din utländska utbildning krävs en examen från slutförd utbildning.

Bedömning av utländsk utbildning

Övriga frågor

Har du goda kunskaper i ett ämne men saknar betyg kan du göra en särskild prövning. En prövning ger dig möjligheten att få ett betyg. Du kan även göra en prövning för att höja ditt betyg på en kurs du redan läst.

I en prövning visar du dina kunskaper i alla delar av kursens centrala innehåll och betygskriterier. En prövning innebär att du läser in kursen på egen hand och gör prov vid ett eller flera tillfällen. I de flesta fall ingår såväl skriftliga som muntliga prövningsmoment. Beroende på kurs kan även andra delar ingå, exempelvis laborationer eller andra praktiska moment. Alla slutprov skrivs på lokal i Säffle

Innan prövningen genomförs en inledande kartläggning på plats på Säffle Lärcenter (enligt SFS 2010:800 kap 20 7 a §). Du behöver själv boka tid med vår studie- och yrkesvägledare för detta.

Vi rekommenderar att du endast anmäler dig till EN prövning. Du kan anmäla dig till max 2 prövningar per omgång.

Anmälningsperioder

För prövning i maj behöver ansökan vara oss tillhanda innan 1 mars.

För prövning i november behöver ansökan vara oss tillhanda innan 1 september.

Du anmäler dig genom att skicka ett e-mail till vår studie- och yrkesvägledare med ditt namn, personnummer, adress samt vilken kurs vill prövas i.

Avgift

Avgiften är 500 kronor per kurs och prövningstillfälle. Om du vill pröva en kurs som du sedan tidigare har betyget "F" i, så är prövningen avgiftsfri. Betyget måste i så fall intygas och bifogas i ansökan.

Betalning

Swish: 123-690 71 74 Betalningsmottagare: Säffle Lärcenter Meddelande: Prövning, namn, personnummer, kurs

Betalningen ska först ske efter kartläggningen med studie- och yrkesvägledaren.

Det är möjligt att skriva tentamen på Säffle Lärcenter även om man studerar på annan ort. Genom bra samarbete med lärosäten och utbildningsanordare kan tentamen genomföras på ett rättsäkert sätt. Vi tar ut en administationsavgift på 500 kronor per tentamen.

Du bokar tentamen genom att mail oss på christian.grundstrom@larcenter.se. I ditt mail till oss anger du fullständigt namn, kontaktuppgifter, datum och tid för tentamen samt skola och kurs. Vi återkommer till dig så fort som möjligt med en bekräftelse på ditt önskade skrivdatum.

Avgiften betalas med swish samma dag som du tenterar och kvitto behöver uppvisas till tentamensvakt.

Swish: 123-690 71 74 Betalningsmottagare: Säffle Lärcenter Meddelande: Tenta, namn, personnummer

Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-08-21