Bild
Kontakt

Pågående projekt

Vi driver och deltar i en rad olika projekt för att utveckla Säffle kommun. Här kan du läsa mer om dessa projekt.

Vi driver flera projekt själva som finansieras av bland annat Europeiska regionalfonden, Leader, Tillväxtverket och Jordbruksverket.

Folkhälsa

Föreningsliv och folkhälsa i praktiken
Integrationskompassen i Säffle

Kompetensutveckling

Nyindustrialisering med hållbarhet som drivkraft

Hållbarhet

Hållbart fiske i Säffle
Hållbart föreningsliv i praktiken - HiP

Platsutveckling

ABC - Across Border Collaboration
Kontakt
Senast uppdaterad • 2024-03-26