Saknar du rätt kompetens i ditt företag?

Då kan projektet "Nyindustrialisering i Värmland - med hållbarhet som drivkraft" vara ett tillfälle att kompetensutveckla personal och stärka ditt företags attraktionskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Sociala Utvecklingsfonden (ESF).

Flera branscher i Värmland upplever att det är svårt att hitta personal som har rätt kompetens. Det hindrar företagen från att tacka ja till order och expandera.

Ditt företag erbjuds kompetensutveckling

I projektet har små och medelstora företag och dess personal möjlighet till kompetensutveckling inom följande områden:

  • Strategiskt ledarskap och organisation
  • Hållbarhetsarbete
  • Digital synlighet
  • Montering
  • CNC- svarvning
  • Svetsning

Du och din personal kan få coachning

Ni kan få coachning och stöd i upp till 140 timmar per företag inom områden som ledarskap, organisation, strategi, affärsutveckling, extern kommunikation genom digitala kanaler samt ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet.

Affärsutveckling, strategi oxh ledning - Åse Granfeldt
Åse har mer än 30 års erfarenhet från flera branscher i olika
ledande roller som bland annat ekonomichef, försäljningschef
och vd. De senaste årens har fokus legat på verksamhets- och
organisationsutveckling samt kompetensförsörjning. Åse har
stort fokus på att utifrån kundens behov utveckla och stärka
organisationen mot uppsatta mål.

Organisation och ledning, ekologisk hållbarhet - Maria Svenhage
Maria har genom åren jobbat som ledare i olika roller. Hon har stor erfarenhet av att sitta i ledningsgrupper på en högre nivå där strategiska frågor är i fokus. Hållbarhetsfrågorna är en självklar del i Marias arbete, och genom hennes coachning blir hållbarhetsfrågorna fullt integrerade i kärnverksamheten. Hon är utbildad i och designar olika ledarskapsutbildningar. Maria har utbildat sig inom Lean-
metodiken och har under senare år diplomerat sig som coach och certifierat sig som ledarcoach.

Social hållbarhet - Maria Hollander
Maria har jobbat mer än 20 år i ledande positioner, främst inom It industrin och senast som Vd för klusterorganisationen Paper Province. Övergripande erfarenhet av strategisk företagsutveckling, hållbarhetsarbete och kommunikation. Kommer inom ramen för detta projekt främst att arbeta med frågor kopplat till social hållbarhet.

Digitalcoach - Caroline Fröling
Caroline har jobbat i 10 år med kommunikationsfrågor och är utbildad digital kommunikatör. Digitalcoachens roll är att stötta såväl strategiskt som operativt i det egna kommunikationsarbetet. I digitalcoachningen kan ni få stöd kring allt från kartläggning av företagets synlighet idag, till att skapa en enkel strategi för målgrupper, kanaler och innehåll, samt praktiskt stöd i att implementera aktiviteterna.

Utbildningssamordnare - Andreas Björklund
Andreas har jobbat som lärare inom Industriteknik i drygt 20 år, alltid med fokus på utbildningar åt det lokala näringslivet. Det handlar om utbildningar inom bl.a. svetsteknik, ritningsläsning och certifieringar. Säffle Industricenter är Testcenter för Industrivalidering både för CNC Grönt Cert och Svets ända upp till nivå Svart. Andreas kan hjälpa till med företags- anpassade och individanpassade utbildningsinsatser inom allt från mätteknik till Heta arbeten.

Samverkan och ökad attraktionskraft

Om du vill hitta nya sätt stärka ditt företags, industrins och landsbygdens attraktionskraft är det här ett projekt ditt företag kan vara med i.

Ditt företag kan också vara med för att hitta sätt att samarbeta med andra organisationer, och på så sätt få lättare, snabbare och rätt kompetens i företaget.

Genom att jobba med de här delarna blir individens ställning på arbetsmarknaden starkare och företaget får ett mer strategiskt och hållbart ledarskap.

Finansiering

Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen.

Logotyp med EU-flagga

PROJEKTNAMN: Nyindustrialisering med hållbarhet som drivkraft.
PROJEKTTID: 20230201-20260131.
MEDVERKANDE KOMMUNER: Säffle (projektägare), Grums, Filipstad, Storfors.
FINANSIÄRER:
Europeiska Sociala Utvecklingsfonden (ESF), Region Värmland, Grums kommun, Filipstads kommun, Storfors kommun, Säffle kommun.
MÅL: Fler individer som stärkt sin ställning på arbetsmarknaden och tillväxt med hållbarhet som drivkraft i små- och medelstora företag.
MÅLGRUPP: Yrkesverksamma i små och medelstora företag i allmänhet och industriföretag i synnerhet.

Här kan du ladda ner information om projektets insatser i de medverkande kommunerna.

Information om projektets coacher och rådgivare
Informationsblad Grums
Informationsblad Filipstad
Informationsblad Storfors
Informationsblad Säffle

Kontakt

Maria Eriksson, projektledare, 0533-68 13 29

logotyper eu, filipstad, grums, säffle, storfors