Bild
Kontakt

Föreningsstöd

Vill din ideella förening utvecklas och samtidigt få hjälp med att söka extern finansiering? Välkommen att kontakta vårt projektkontor för att få hjälp med att leta bidrag och investeringar till din förening som inte söks hos Säffle kommun.

Exempel på extern finansiering:

  • Stiftelser
  • Fonder
  • Stipendier
  • Statliga och regionala stöd
  • EU-projekt

Berätta mer om hur din förening vill utvecklas och vilka idéer ni har. Fyll i formuläret nedan.


Skriv föreningens namn

E-mailadress till kontaktperson

Telefonnummer till ansvarig kontaktperson


Beskriv kortfattat vad ni vill utveckla/ söka pengar för och vilken er målgrupp är (t.ex. barn och unga, personer med funktionsvariationer)


Kontakt
Senast uppdaterad • 2022-12-08