Ventilationskontroll
Kontakt

Ventilationskontroll

En ventilationskontroll är till för att säkerställa en god inomhusmiljö. Det är du som fastighetsägare som ska se till att kontrollerna sker. Ventilationskontroll ska ske innan ett nytt ventilationssystem tas i bruk för första gången och därefter med vissa intervaller, beroende på vilken typ av byggnad och vilket slags ventilationssystem det gäller.

En- och tvåbostadshus med från och tilluftsventilation ska kontrolleras endas innan systemet tas i bruk d.v.s ingen återkommande kontroll. Kravet på ventilationskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller enbart mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning.

Kravet gäller inte heller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller jämförbar näring, industribyggnader samt byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.

Hur ofta ska funktionskontrollen göras?

Byggnader och typ av ventilaitonssystem

Besiktningsintervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler, andra liknande byggnader.
(Oavsett typ av ventilationssystem)

3 år


Flerbostadshus, kontorsbyggnader, personalutrymmen+kontor i industribyggnader och liknande med FT-,FTX-ventilation

3 år


Flerbostadshus, kontorsbyggnader, personalutrymmen+kontor i industribyggnader och liknande med S-, F-, FX-ventilation

6 år

En- och tvåbostadshus med FX, FTX-ventilation

Endast en första installationsbesiktining innan systemet tas i bruk.
Ingen återkommande besiktning.


Kontakt
 • Jimmy Karlsson

  Bygglovshandläggare

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 72

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2020-10-19