Rivningslov
Kontakt

Rivningslov

Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader.

Inom område med detaljplan behöver du rivningslov om du:

 • river en hel byggnad, även stommen
 • river en fullständig del av en byggnad, till exempel en veranda
 • flyttar en byggnad från en plats till en annan (sedan kan du behöva bygglov för nybyggnad på den nya platsen).

Utanför område med detaljplan kan kommunen i områdesbestämmelser bestämma att rivningslov krävs. Vid vissa åtgärder måste du göra en anmälan i stället för att ansöka om rivningslov. Kontakta miljö- och byggnadsnämnden om du vill riva något.

Avsikten med rivningslov är att se till att bebyggelse med kulturhistoriska eller miljömässiga värden skyddas. Det är också viktigt att rivningsavfallet tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt.

Kontakt
 • Jimmy Karlsson

  Bygglovshandläggare

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 72

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Johan Nilsson

  Bygglovsingenjör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 42

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-08-16