Motortrafik i naturen
Kontakt

Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning är förbjudet, med några undantag, bl.a. för jord- och skogsbruk. Exempel på motorfordon som kan föras fram i terrängen är vissa bilar, fyrhjulingar, motorcyklar, elcyklar, segways och andra mindre fordon med motor, husvagnar och husbilar, snöskotrar, vattenskotrar och båtar. På Naturvårdsverkets webbplats finns information om olika typer av terrängkörning och vad som gäller.

Kommunen uppmanar: Visa hänsyn!

I Säffle förekommer klagomål gällande buller och störningar vid körning med vattenskotrar. Kommunen vill därför uppmana förare av vattenskotrar och andra motordrivna fordon till sjöss, och i skog och mark, att visa hänsyn och gott omdöme genom att känna till och följa de lagar och regler som gäller.

Vattenskotrar i Säffle

Att köra vattenskoter är fartfyllt och roligt på många sätt. Men körningen kan också orsaka störande buller och svåra olyckor. Ibland kan även växt- och djurliv skadas, speciellt i grunt vatten med mjuka bottnar och i områden med känsligt fågelliv. Man får därför bara köra vattenskoter i allmänna farleder och i områden som har godkänts av Länsstyrelsen.

Stort ansvar

En vattenskoterförare har lika stort ansvar som alla andra sjötrafikanter att följa och känna till de regler som gäller. Föraren behöver vara minst 15 år gammal och ska färdas på ett sätt så att människor och djur inte störs i onödan, hålla hastighetsbegränsningar och vara nykter.

Vid sjösättning ska man välja ett sjösättningsställe som innebär kortast möjliga väg till farled eller till ett tillåtet vattenskoterområde. För att inte orsaka skador och/eller buller ska föraren köra sakta och varsamt fram till sjösättningsplatsen. Observera att man aldrig får köra inom en allmän badplats.

Det är straffbart att bryta mot gällande regler. På Naturvårdsverket och på Kustbevakningens webbplatser finns mer att lära sig om vilka lagar och regler som gäller för vattenskoter.

Kör säkert

En vattenskoterförare måste anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan. Extra försiktighet behövs i trånga farleder där sikten är begränsad med tvära kurvor och holmar. Intill och i dessa farvatten kan även kajaker, kanoter och simmande förekomma. Tänk också på att det är omöjligt för andra att upptäcka en vattenskoter i full fart bakom ett skär.

Motordrivet fordon på is

Att köra med motordrivet fordon på is omfattas inte av allemansrätten.

Isbelagda vattenområden är dock en form av terräng. Det medför att terrängkörningslagen gäller även vid färd på is. Isområde är att jämställa med snötäckt terräng. Körning på is är därför inte uttryckligen förbjuden enligt terrängkörningslagen.

Det kan dock finnas bestämmelser inom vissa områden som förbjuder körningen. Inom vattenskyddsområden, naturreservat och andra skyddade områden kan det finnas särskilda föreskrifter som anger att körning i terräng (vilket då även omfattar snötäckt terräng) inte är tillåten.

Kommunen kan genom lokala trafikföreskrifter reglera körning bland annat på sjöis. Behöver terrängkörningen på snötäckt mark och isbelagda sjöar regleras inom ett större område, så kan kommunen göra det med stöd i terrängkörningslagen.

Mer information finns på nedanstående webbplats

Kontakt
 • Linda Lehrman

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 83

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2020-10-20