Bild
Kontakt

Preliminär upphandlingsplan

Här hittar du en översikt över de upphandlingar som preliminärt kommer att ske under det närmsta året.  Observera att detta enbart är en uppskattning och ingen utfästelse eller garanti för att upphandling kommer ske. Vid frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss på upphandlingsenheten!

Kategori

Beskrivning

Annons

Färdigställande byggnadsarbeten

Hantverkartjänster Måleri SÄBO

Kvartal 4 2023

Bygg och anläggningsarbeten

Friidrottsanläggning allväder

Kvartal 4 2023

Förberedande anläggningsarbeten

Konstgräs Sporthälla inkl.belysning, dränering

Kvartal 4 2023

Bygg och anläggningsarbeten

Ombyggnad gymnastikbyggnad
Svanskogs skola

Kvartal 4 2023

Bygg och anläggningsarbeten

Ombyggnation Medisköket

Kvartal 4 2023

Bygg och anläggningsarbeten

Utemiljö Illern

Kvartal 4 2023

Bygg och anläggningsarbeten

Renovering Kv "Soldaten"

Kvartal 4 2023

Bygg och anläggningsarbeten

Nybyggnation Ladugårdsparken

Kvartal 4 2023

Förberedande anläggningsarbeten

Förberedelse sluttäckning Östby

Kvartal 1 2024

Byggnadsinstallationsarbeten

Rörspräckning av VA-ledningar

Kvartal 1 2024

Byggnadsinstallationsarbeten

Sprinklersystem Kedjan 2

Kvartal 1 2024

Kategori

Beskrivning

Annons

Arbetskläder och skor

Hyrtvätt arbetskläder vård

Kvartal 4 2023

Arbetskläder och skor

Arbetskläder vård omsorg

Kvartal 4 2023

Varsel-skyddskläder och
skor/handskar

Arbetskläder AME-Handtaget (skog)

Kvartal 4 2023

Arbetskläder och skor

Arbetskläder Teknik och Fritid

Kvartal 1 2024

Kategori

Beskrivning

Annons

Besiktningar

Besiktningar, kärl, portar,
hissbesiktningar mm

Kvartal 4 2023

Besiktning av gymnastikhallar och utrustning

Besiktning av gymnastikhallar och
utrustning

Kvartal 4 2023

OVK-besiktning

OVK besiktningar

Kvartal 1 2024

Laboratorietjänster

Laboratorietjänster

Kvartal 1 2024

Kategori

Beskrivning

Annons

Trygghetslarm (säbo & hemtjänst)

Trygghetslarm

Kvartal 4 2023

Lokal ordningsvakt

Lokal ordningsvakt LOV 3

Kvartal 1 2024

Larm, inbrotts, brand, personlarm

Larm och bevakningstjänster

Kvartal 2 2024

Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakning

Kvartal 2 2024

Kategori

Beskrvining

Annons

Vagnparksfinansiering

Finansiell leasing

Kvartal 4 2023


Kategori

Beskrivning

Annons

Stationstankning
bensin/diesel/HVO100/biogas

Stationstankning
bensin/diesel/HVO100/biogas

Kvartal 2 2024

Kategori

Beskrivning

Annons

Service Hissar

Hiss-service

Kvartal 4 2023

Fastighetsunderhåll

Entrémattor

Kvartal 4 2023

Fastighetsunderhåll

Hantverkartjänster SÄBO Bygg, El,
VENT, VSS

Kvartal 2 2024

 

Kategori

Beskrivning

Annons

Verkstadstjänster

Verkstadstjänster

Kvartal 4 2023

Bilar

Lastbil sophämtning

Kvartal 4 2023

Bilar

Transportbil med flak

Kvartal 4 2023

Bilar

Pickup

Kvartal 4 2023

Bilar

Transportbil mindre skåp, eldriven

Kvartal 4 2023

Bilar

Släckbil

Kvartal 1 2024

Bilar

Transportbil Räddningstjänst

Kvartal 1 2024

Maskiner

Komprimator Wellpapp Östby

Kvartal 2 2024

Kategori

Beskrivning

Annons

Städkem, hygien, papper, plast
engångs

Städkem, hygien, papper, plast

Kvartal 4 2023

Kopieringspapper

Kopieringspapper

Kvartal 4 2023

Kontorsmaterial

Kontorsmaterial

Kvartal 4 2023

Kuvert

Kuvert

Kvartal 4 2023

Kategori

Beskrvning

Annons

Skrivare och kopiatorer

Storformatskrivare

Kvartal 4 2023

Skrivare och kopiatorer

Skrivare och kopiatorer

Kvartal 4 2023

AV utrustning

Hörselteknisk utrustning

Kvartal 4 2023

IT/verksamhetssystem

Beslutsstödsystem

Kvartal 4 2023

IT/verksamhetssystem

Kvalitetsstödssystem

Kvartal 4 2023

IT/verksamhetssystem

Biljettsystem (det som badhusen
använder)

Kvartal 1 2024

IT/verksamhetssystem

RFI Beställningsportal/Ehandelssystem

Kvartal 4 2023

e-förvaltningsstödjande tjänster

E-legitimation

Kvartal 4 2023

IT/verksamhetssystem

Verksamhetssystem för debitering
Avfall

Kvartal 1 2024

Intranät

Intranät

Kvartal 4 2024

 

Kategori

Beskrivning

Annons

Jurist

Juriststöd

Kvartal 4 2023

Tekniska konsulter

Bro/vattenkonsulter

Kvartal 4 2023

Tekniska konsulter

Väg/vatten/bygg/geoteknik/Miljö/loka
lförs-konsult

Kvartal 4 2023

 

Kategori

Beskrivning

Annons

Köksutrustning

Service storköksutrustning

Kvartal 4 2023

Livsmedel Medis

Livsmedel kioskartikalar

Kvartal 4 2023

Livsmedel i kris

Livsmedel i kris

Kvartal 4 2023

Kategori

Beskrivning

Annons

ÅVS

Insamling och transport ÅVS

Kvartal 4 2023

Insamling av förpackningar

Insamling av förpackningar

Kvartal 4 2023

Insamling av förpackningar

Insamling av returpapper

Kvartal 4 2023

Skriv tabellbeskrivning här

Kategori

Beskrivning

Annons

Anläggningsmaskintjänster

Ramavtal inhyrning av
anläggningsmaskiner

Kvartal 4 2023

Kategori

Beskrivning

Annons

Externa tjänster

S k gåvokort /presentkort

Kvartal 2 2024

Kategori

Beskrivning

Annons

Tryckeritjänster

Tryckeritjänster

Kvartal 4 2023

Tryckeritjänster

Giveaways-artiklar

Kvartal 4 2023

Kategori

Beskrivning

Annons

Skolskjuts

Skolskjuts särskild

Kvartal 2 2024

Kategori

Beskrivning

Annons

Idrottsmaterial

Idrottsmaterial

Kvartal 4 2024

Kategori

Beskrivning

Annons

Lager och distribution av
inkontinens produkter

Lager och distribution av inkontinens
produkter

Kvartal 4 2024

LOV

LOV uppdatering

Kvartal 4 2023

Tvätteritjänster

Tvätt av eget textilgods

Kvartal 1 2024

Digital läkemedel

Digital medicinskåp

Kvartal 1 2024

HVB hem

HVB barn

Kvartal 1 2024

Kontakt
  • Sven Junzell

    Upphandlare

    Kommunledningskontoret

    0533 - 68 15 20 | 070-320 39 22

    Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-09-28