En bild på en plogbil i ett snöoväder i mörker
Kontakt

Snö och halka

Det här gäller när snön börjat falla

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av det kommunala vägnätet. Till vår hjälp har vi flera entreprenörer som hjälper till med snöröjningen på kommunens gator och vägar. Varje fordon har sin arbetsuppgift och sitt distrikt.
Fastighetsägare ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av trottoar om inte annat framgår i beslut om gångbanerenhållning.

För de statliga vägarna ansvarar Trafikverket. Alla andra vägar är enskilda vägar som fastighetsägaren, en vägsamfällighet eller en vägförening ansvarar för.

När det snöar mycket kommer åtgärdstiderna att förlängas. Snöar det kontinuerligt kommer snöröjningen i första hand att fokusera på att hålla samhället öppet. Mycket snö tar längre tid att ploga bort. Arbete som att köra undan snöplogvallar utförs när det blir behov av detta.

När snöröjningen påbörjas beror på hur mycket snö som faller, och hur väderprognosen ser ut framåt. Väntas mer snö i närtid avvaktar vi med snöröjningen.

Vi prioriterar de områden där flest människor rör sig:

 • genomfarter
 • gång- och cykelvägar i tätorten
 • villagator och övriga lågtrafikerade gator

Vid ett normalt snöfall har vi röjt bort snön inom 8 timmar.

Vi åtgärdar utifrån behov

När det fallit mindre snömängder så snöröjs endast genomfarter och gång- och cykelvägar, detta bedöms dock vid varje enskilt tillfälle och beror på typen av snö som fallit samt vilken väderlek det förväntas bli efter snöfallet. Vi kommer också vid behov att jämna av ytor eller forsla bort snöplogkanter.

När vi bedömer att det är halt så halkbekämpar vi. Gång- och cykelvägar och högtrafikerade gator prioriteras högre än villagator och övriga lågtrafikerade gator.

Ha tålamod - vi kommer!

Ibland kan det komma mycket snö på kort tid och vi kan omöjligt vara på alla gator samtidigt. Vi kommer till din gata så fort vi kan.

Felanmälan

Om du upplever att någon gata inte blivit plogad eller halkbekämpad enligt ovan rutiner kan du göra en felanmälan till oss. Kom ihåg att uppge exakt adress och bifoga gärna ett foto.

Här kan du lämna din synpunkt på snöröjningen
Sandningssand till privatpersoner i Säffle kommun kan hämtas här.

Hämtning får endast ske i hink eller hinkar


Säffle

Kommunförrådet, Säterivägen 15

Svanskog

Vid återvinningsstationen

Värmlands Nysäter

Nyströmsvägen

Värmlandsbro

Mässviken 1

VINTERVÄGHÅLLNING

 • 121 km väg- och gatulängd
 • 44 km gång- och cykelvägar
 • 54 km trottarer i centrala Säffle

HALKBEKÄMPNING

 • Salt 30-50 ton/år
 • Sand 500-700 m3/år
 • Stenflis 2-5 60-70 m3 /år

KOMMUNENS RESURSER FÖR SNÖRÖJNINGEN

 • 1 väghyvel (delas mellan Säffle och Åmåls kommuner)
 • 1 lastmaskin
 • 1 plogbil
 • 1 mindre plogbil
 • 2 parktraktorer
 • samt cirka 14 st maskiner/traktorer från lokala entreprenörer.

Normalvinter: ca 10-12 snöröjningstillfällen

Vi har även hjälpmedel såsom sand- och saltspridare, plogar och snöslungor. För att klara övergångsställen, trappor och trånga passager sätts manuell arbetskraft in.

Detta är kommunens egna eller inhyrda maskiner. En fullständig snösväng, när alla enheter utnyttjas, kostar ca 180 tkr. Halkbekämpning av alla ytor kostar ca 70 tkr. Normalt är snön bortröjd inom 8 timmar


Fastighetsägaren är skyldig att hålla erforderligt gångutrymme snö- och halkfritt utmed tomtgränsen.

Förteckning över de gator där fastighetsägare har skyldighet att avlägsna snö och is utanför sina fastigheter. De gångbanor som inte ingår i förteckningen behöver dock tills vidare inte ta bort snö och is. Övriga regler vad gäller renhållning av gator gäller.

Gator

Sidor

Bergsgatan

Båda sidor

Billerudsgatan R 45-Kungsgatan

Båda sidor

Billerudsgatan sträckan Kungsgatan-Verkstadsgatan

Östra sidan

Björkbacksvägen sträckan Näsvägen-Grenvägen

Södra sidan

Bryggerigatan sträckan TIngsgatan-Sundsgatan

Båda sidor

Fogdegatan sträckan Sundsgatan-Hyttegatan

Båda sidor

Hamngatan sträckan V Storgatan-infart Stadshusparken

Östra sidan

Hyttegatan sträckan Ö Storgatan-Sifhällagatan

Båda sidor

Järnvägsgatan

Östra sidan

Kaptensgatan

Båda sidor

Karlstadsvägen sträckan Stenhusallén-Rastkullen

Västra sidan

Kungsgatan sträckan V Storgatan till Billerudsgatan

Båda sidor

Kyrkogatan sträckan Tingvallagatan-Bryggerigatan

Östra sidan

Kyrkogatan framför Tingshusfastigheten

Västra sidan

Magasinsgatan sträckan Järnvägsgatan-Hamngatan

Båda sidor

Skolgatan från V Storgatan till och med Trätäljaskolan

Östra sidan

Stationsgatan

Båda sidor

Stenhusallén

Båda sidor

Stenhusgatan

Södra sidan

Västra Storgatan

Båda sidor

Östra Storgatan, undantaget södra sidan vid Stortorget

Båda sidor

Sundsgatan sträckan Bryggerigatan-Näsvägen

Östra sidan

Sveavägen sträckan Stenhusallén-Vallgatan

Östra sidan

Tingsgatan sträckan Ö Storgatan-Tinghusfastigheten

Östra sidan

Tingvallagatan sträckan Stenhusallén-Vallgatan

Östra sidan

Tingsgatan sträckan Ö Storgatan-Tingshusfastigheten

Östra sidan

Tingvallagatan sträckan Kyrkogatan-Sundsgatan

Södra sidan

Vallgatan sträckan Sveavägen-Karlstadsvägen

Båda sidor

Vegagatan

Norra sidan

Vintergatan

Södra sidan

Som fastighetsägare är du själv ansvarig för att ta bort snö- och bekämpa halka vid din fastighet.

 • Parkera rätt. Om du vet att det ska komma snö kan du underlätta plogningsarbetet genom att inte parkera din bil på gatan.
 • Skotta framför din fastighet. Som fastighetsägare ansvarar du för att post och soptömning kan utföras och att gångutrymmet är snö- och halkfritt vid tomtgränsen.
 • Tänk även på att inte skotta ut snön från din tomt och garageuppfart på gatan eller trottoaren.
 • Du ska klippa bort grenar som hänger ut över gatan från din tomt. Plogbilar behöver en fri höjd på minst 4,5 meter för att kunna komma fram på ett smidigt sätt.
 • Se till att ha sand eller salt hemma så att du kan hålla din tomt halkfri.
 • Rännstensbrunnar skall i möjligaste mån hållas synliga så att risken minskar för översvämningar vid töväder.

 • Tänk på att inte låta barnen bygga i snödrivor och snöhögar, då plogbilen kan komma och bredda gatan och kanske inte ser om det är lekande barn i snön.
 • Som cyklist bör du i första hand cykla på gång- och cykelvägar. Tänk på att det kan förekomma både snö- och halkbekämpning samtidigt.
 • Som fotgängare hänvisas du i första hand till gångbanan. Om denna snöröjs gå i så fall på vänster sida av körbanan. Glöm inte använda reflex.
 • Tänk på att det kan ske snabba omslag i vädret som exempelvis underkylt regn. Det är därför viktigt att du går, cyklar eller kör efter väglagets förutsättningar.
 • Följ vädervarningar på SMHI. SMHI utfärdar tre olika sorters vädervarningar. Gul, orange och röd. Röd varning är den allvarligaste graden. Varningsnivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan tänkas bli. Det är viktigt att följa väderläget och att förbereda sig även när gul varning utfärdas.
 • Här hittar du aktuella vädervarningar på SMHI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kom ihåg datumparkering

I Säffle kommun gäller datumparkering i Säffle tätort under tiden:
1/11 - 31/3 mellan kl 03:00 - 07:00.

Det är förbjudet att parkera:

 • På dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer.
 • På dagar med jämna datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer.

Syftet med datumparkeringen är att underlätta vårt snöröjningsarbete.

För att slippa trafik, och för att de flesta gator och vägar ska vara snöröjda inför morgonrusningen.

Snöplogarna har fjädrande skär för att förhindra skador på gator, maskiner och maskinförare. Fjädringen gör att plogbladen inte kommer igenom hårt packad snö. Snön blir ofta hårt packad eftersom vi väntar till ett visst snödjup har uppnåtts innan vi påbörjar snöröjningen. Väghyvlar är de enda maskiner som kan riva bort packad snö och is.

 • Om det blir mycket snö, så räcker gatubredden i exempelvis villaområden inte till. Det blir för trångt och vi behöver därför använda gångbaneutrymmet.
 • Behöver vi använda hela gångbanenutrymmet/trottoaren för uppläggning av snö, övergår sandningsskyldigheten på fastighetsägaren för motsvarande utrymme i gatan.
 • Vill du hålla ändå gångutrymmet/trottoaren öppet utmed tomtgräns, skotta in snön på din tomtmark. Annars plogas den upp på gångbanan igen.

Gångbaneutrymmet är trottoar. I de fall kantsten eller annan markering saknas räknas ett 1,2 m brett utrymme som gångbaneutrymme.


Så jobbar vi med vinterväghållningen

När vi snöröjer, sandar eller hyvlar, arbetar vi alltid utifrån en noga fastställd plan där vi nyttjar maskiner, chaufförer på effektivast möjliga sätt utifrån de ekonomiska resurser vi har, samt tidsåtgången.

Vi iakttar också likställighetsprincipen - det vill säga att kommunmedborgare, som befinner sig i samma situation, ska behandlas lika. Vi jobbar med vinterväghållningen utifrån de ekonomiska ramar och de riktlinjer som politikerna har bestämt.


Kontakt
 • Kundservice teknik- och fritid

  Frågor om gator, park- och fritidsärenden

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Akuta ärenden efter växelns stängning:
  SOS alarm
  010-530 10 49

 • Niklas Ekberg

  Gatuchef

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-11-29