Bild
Kontakt

Säffle på första plats i Värmland i årets Småföretagarindex

Intresseorganisationen Småföretagarnas Riksförbund undersöker årligen förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets 290 kommuner. Säffle klättrar i årets kommunranking och når plats 1 bland de 16 värmländska kommunerna.

Syftet med rankingen är framför allt att beskriva förutsättningarna för företagande i kommunen, snarare än att betygsätta kommunens verksamhet, vilket innebär att rankingen skiljer sig något från Svenskt Näringslivs årliga sammanställning där tyngdpunkten ligger mer vid företagarnas egna synpunkter och bedömningar.

Delar av Svenskt Näringslivs undersökning används dock även i Småföretagarindex för att kartlägga det lokala näringslivsarbetet.

Baserat på offentligt tillgänglig statistik har Småföretagarnas Riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. analyserat nio olika parametrar av företagande för att försöka ge en helhetsbild av de lokala förutsättningarna.

Rankingen baseras på följande delar:

 • Företagsklimat sett till lokal marknad (genomsnittlig nettoinkomst, befolkningstäthet)
 • Företagsamma per capita
 • Företagens överlevnadsgrad
 • Nivå av trygghet (antal anmälda brott per 1000 invånare, svarstid på 112-samtal)
 • Lokalt näringslivsarbete (service, handläggningstider, upphandling, tjänstepersoners attityder)
 • Skolsystemets kompetensförsörjning (gymnasiebehörighet)
 • Lokal demografi (invånare i arbetsför ålder)
 • Skatter och bidrag (nivå på kommunalskatt, andel personer i arbetsför ålder som försörjs via sociala ersättningar)
 • Förutsättningar till kapitalförsörjning (andel företag som under de senaste tre åren ansökt om och beviljats lån och krediter)

Säffle klättrar i årets ranking

Småföretagarnas Riksförbund identifierar att Säffles främsta styrkor återfinns bland företagens överlevnadsgrad, nivån av trygghet samt i det lokala näringslivsarbetet.

Samtidigt finns det förbättringspotential när det kommer till kompetensförsörjning och kapitalförsörjning. Även den lokala demografin bedöms som en svaghet.

Småföretagen är oerhört viktiga för oss. De skapar jobb och bidrar enormt till det lokala näringslivet. Vi gläds över det förbättrade resultatet i årets ranking och jobbar vidare för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för Säffles företag, säger Pia Proper, näringslivschef

 • Sammantaget är Säffle kommun rankad som nummer 1 av Värmlands 16 kommuner i Småföretagarindex 2023.
 • På riksnivå är Säffle rankad som nummer 74 av 290 kommuner. Det är 25 placeringar högre än förra året.
 • Säffle är, enligt SKR:s definition, en lågpendlingskommun nära större stad. Av de 35 kommunerna i denna demografigrupp placerar sig Säffle på plats sex.
 • Småföretagarindex visar generellt att de bästa villkoren för företagande finns i storstäder, i pendlingskommuner kring större städer och i landsbygdskommuner med en stark turismsektor.

Kommunranking Värmland – topp 5

1. Säffle

74/290

+25 ▲

2. Karlstad

88/290

+6 ▲

3. Torsby

111/290

−21 ▼

4. Årjäng

162/290

−56 ▼

5. Kil

168/290

+93 ▲


Ta del av hela rapporten
Säffle kommuns resultat i sin helhet
Säffle kommuns näringslivsarbete
Välkommen att bo och jobba i Säffle!
Kontakt
 • Pia Proper

  Näringslivschef

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 22

  Kanaltorget 2A, Säffle

 • Näringslivsenheten

  Näringslivsfrågor

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 22

  Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-11-10