Bild
Kontakt

Säffle har Värmlands bästa företagsklimat

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet i landets kommuner fortsätter Säffle kommun att nå positiva resultat och placera sig i både det regionala och nationella toppskiktet.

I 2023 års ranking av Sveriges företagsklimat når Säffle en av kommunens högsta placeringar hittills och landar på plats 17 av landets 290 kommuner. Bland de 16 värmländska kommunerna når Säffle förstaplatsen för andra året i rad.

Resultatet är en del av ett långsiktigt arbete som pågått under flera år och som vi är väldigt glada över. Företagens åsikter och behov är grundläggande för vårt dagliga arbete, vi strävar ständigt efter att ha örat mot marken och hitta lösningar som kan stötta vårt lokala näringsliv, säger Pia Proper, Säffle kommuns näringslivschef

Kommunstyrelsens ordförande Dag Rogne, näringslivschef Pia Proper och kommundirektör Ingemar Rosén med årets utmärkelse

Rankingen bygger på företagarnas åsikter

Varje år får företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen genom att besvara en enkät. Resultatet från undersökningen, tillsammans med en statistikdel, utgör underlaget för den nationella rankingen av företagsklimatet som Svenskt Näringsliv sammanställer. Säffle kommun placerade sig under fjolåret på plats 15 av landets 290 kommuner. I årets ranking har Säffle i stort behållit sin placering bland landets främsta kommuner.

Ökat helhetsbetyg

 • Resultatet visar att Säffle marginellt har förbättrat sitt sammanfattande omdöme, helhetsbilden av hur det är att driva företag i kommunen, från 4.1 till 4.2.
 • I sin nationella kommungrupp, Landsbygdskommun, placerar sig Säffle på plats 1 i hela landet.
 • Säffle får också höga betyg i flera av de enskilda enkätfrågorna och placerar sig över rikssnittet i samtliga frågor. En styrka i Säffle kommun fortsätter att vara Service och bemötande där betyget är nästan en poäng bättre än kommunernas genomsnitt.
Bild

Flera förbättringsområden

Samtidigt som det har skett en ökning i det sammanfattande omdömet finns det också enkätfrågor i årets undersökning där betygen från företagarna har sjunkit något, däribland Dialog, Attityd, Upphandling och Information. Säffle kommuns näringslivschef Pia Proper framhåller vikten av att arbeta vidare tillsammans kring Säffles förbättringsområden.

Vi jobbar alltid för att förbättra oss snabbt och effektivt så att vi även i fortsättningen kan ge Säffles företagare förutsättningarna som de behöver för att fortsätta utvecklas.

Långsiktigt arbete som lönar sig

Anna Hedberg, regionchef på Svenskt Näringsliv i Värmland, menar att det bland annat är en god och serviceinriktad myndighetsutövning som ligger till grunden för Säffles överlag fortsatt höga resultat och topplacering i regionen.

Som helhet har Säffle ett riktigt bra företagsklimat. Framför allt får kommunens myndighetsutövning fortsatt höga betyg. Det visar att processer och rutiner fungerar. Långsiktigheten i näringslivsarbetet i Säffle märks tydligt.

Utdrag ut undersökningen

 • Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen.
 • Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.
 • I Säffle besvarade 101 företag enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 51 procent. Läs mer om undersökningsmetoden här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Se hela resultatet för Säffle
Arbete och företagande i Säffle kommun
Kontakt
 • Näringslivsenheten

  Näringslivsfrågor

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 22

  Kanaltorget 2A, Säffle

 • Pia Proper

  Näringslivschef

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 22

  Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-09-20