Bild
Kontakt

Delta i höstens medborgarundersökning och ta chansen att tycka till om Säffle

Har du blivit tillfrågad att svara på en enkät om Säffle kommun? Statistiska Centralbyrån genomför, på uppdrag av Säffle kommun och cirka 160 andra svenska kommuner, en medborgarundersökning under hösten 2023.

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur du som kommuninvånare ser på din kommun. Det här är alltså ett ypperligt tillfälle att påverka Säffle kommuns framtida utveckling.

 • Vad tycker du om att bo och leva i Säffle kommun? Vad är du nöjd med och vad kan förbättras? 1 200 säfflebor har blivit slumpmässigt utvalda att ta del av SCB:s medborgarundersökning. Är du en av de personer som blivit tillfrågade? Ta då chansen att tycka till och bidra med dina synpunkter.
 • Under vecka 35 påbörjas utskickningen av informationsbrev till deltagarna i undersökningen.
 • Är du inte en av deltagarna? Här finns andra sätt att göra din röst hörd på.
Vy över campingyta i skogen där ett stort tält har slagits uppFörstora bilden
Två personer som färdas i en roddbåt på en sjöFörstora bilden

Information om medborgarundersökningen

Vilken typ av frågor är det?
Enkäten består av cirka 120 frågor och är uppdelad i följande områden:

 • Skola och omsorg
 • Boende och boendemiljö
 • Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
 • Samhällsservice
 • Resor och kommunikationer
 • Bibliotek, kulturliv och mötesplatser
 • Idrott, motion och friluftsliv
 • Underhåll av den offentliga miljön
 • Trygghet i samhället
 • Klimat- och miljöarbete
 • Bemötande, information och inflytande i kommunen
 • Jämlikhet och integration
 • Förtroende
 • Allmänna frågor om kommunen
Vy över campingyta i skogen där ett stort tält har slagits uppFörstora bilden
Två personer som färdas i en roddbåt på en sjöFörstora bilden

När ska enkäten lämnas in?

Enkäten kan antingen besvaras via post eller webb.

 • Pappersenkäten ska postas innan 3 november.
 • Webbenkäten ska besvaras innan 7 november kl. 13.00.

Tack för att du är med och bidrar till att göra Säffle kommun bättre!

Se resultatet från Medborgarundersökningen 2022
Se resultatet från Medborgarundersökningen 2021

Andra sätt att göra din röst hörd

Medborgarförslag
Lämna synpunkter
Så kan du påverka
Kontakt
 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Mikael Blom

  Kvalitetsutvecklare

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 71

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-10-31