Bild
Kontakt

Klagomål och synpunkter

Socialnämndens verksamheter har som mål att bedriva och hålla en hög kvalitet därför är dina synpunkter viktiga för oss.

Du har möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål inom våra olika verksamheter. Genom dina synpunkter får vi också möjlighet att utveckla våra verksamheter.

Inom Säffle kommun använder vi följande alternativ för hantering av synpunkter eller klagomål:

 • Om du har ett klagomål eller synpunkt kan du använda vår e-tjänst för att anmäla till oss, se länk nedan.
 • Du kan också skicka in ditt klagomål på nedanstående adress eller lämna det till ansvarig personal.
Synpunkter och klagomål inom Socialförvaltningen
Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2023-04-06