Dagverksamhet demens
Kontakt

Solrosen

En möjlighet för dig som har en demenssjukdom, bor hemma och vill umgås med andra på dagarna.

Syftet med dagverksamheten är att öka möjligheterna till att bo kvar hemma, skapa meningsfull sysselsättning, skapa nya kontakter och vänskap, stärka självkänslan, bevara och förbättra minnesfunktioner samt att ge avlösning och stöd för anhöriga. Ansökan lämnas till biståndshandläggare.

Kontakt
 • Cathrine Jensen

  Avdelningschef Vård och omsorg

  Socialförvaltningen

  0533-68 16 72

  Järnvägsgatan 13, Säffle

 • Enhetschef Björkbacken och Solrosen

  Enhetschef Björkbacken och Solrosen

  Socialförvaltningen

  0533-68 18 50

  Björkbacksgatan 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-08-29