Bild
Kontakt

Nytt projekt ska motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

Säffle kommun har sökt statsbidrag för att underlätta för äldre att delta i sociala och hälsofrämjande aktiviteter. Inom ramen för projektet ska Marika Lööf och Ann-Louise Persson leda gruppaktiviteter som spänner över allt från fysisk rörelse till digitalt stöd, riktade till alla över 70 år.

Äldre personer är en av de grupper som oftast upplever ofrivillig ensamhet vilket påverkar deras mående negativt.

Det finns begränsad kunskap om vilka insatser som hjälper mot ofrivillig ensamhet men en framgångsfaktor som lyfts fram i forskningen är att den äldre som upplever ensamhet deltar i planeringen av de aktiviteter som är tänkta att minska känslan av ensamhet. Det är en insikt som det statsfinansierade projektet Träffpunkt Vågen tar fasta på.

- Vi kommer att arrangera träffar där vi tillsammans utforskar teman såsom rörelse och digitala verktyg.

Deltagarna kommer i hög grad att få vara med och utforma aktiviteterna utifrån sina egna önskemål och intressen.

Det kan vara allt från gemensamma promenader till avkopplande meditation eller stärkande styrkeövningar, förklarar Marika Lööf, undersköterska och en av projektledarna.

Teknik som verktyg

Undersköterska och projektledare Ann-Louise Persson kommer att fokusera på att introducera deltagarna till digitala hjälpmedel. Hon har noterat en viss motvilja mot teknik bland äldre då de kan vara oroliga för att det kan öka deras känsla av isolering. Ann-Louise är dock övertygad om motsatsen.

- Att lära sig att använda tekniken kan faktiskt vara ett bra verktyg för att lindra ensamheten, då det underlättar kontakten med vänner och familj genom plattformar som Facebook eller Facetime. Dessutom är digital kompetens alltmer viktig för tillgång till samhällstjänster, såsom sjukvård. Att kunna använda BankID och relevanta appar för att snabbt få tillgång till vård kan vara avgörande, säger Ann-Louise.

En välkomnande miljö för alla

Både Marika och Ann-Louise har lång erfarenhet av att arbeta med äldre och förstår hur ensamheten kan påverka både den fysiska och psykiska hälsan.

- Vi vill verkligen betona att våra aktiviteter är öppna för alla över 70 år och att ingen förhandsanmälan eller särskilda kläder krävs.

Det är en plats där alla är välkomna att delta och där kravlösheten står i fokus, avslutar Marika.

Planerade träffar

Projektet pågår under hela 2024. Här är de träffar som är planerade under de närmsta veckorna.

Digitalhjälp med Ann-Louise Persson

 • 7 maj, kl. 10.00-11.30, Björkbacken
 • 21 maj, kl. 10.00 – 11.30, Kaptensgården
 • 3 juni, kl.10.00 – 11.30 Björkbacken
 • 25 juni, kl.10.00 – 11.30 Kaptensgården

Rörelse med Marika Lööf

 • 8 maj, kl.15.00-16.00, Björkbacken
 • 15 maj, kl.15.00-16.00, Björkbacken
 • 22 maj, kl.15.00-16.00, Björkbacken
 • 29 maj, kl. 15.00 – 16.00, Björkbacken
Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2024-05-03