Bild
Kontakt

Lär känna Säffle kommuns nya folkhälsosamordnare Malin Sjöman

Med syfte att stärka det lokala folkhälsoarbetet har Säffle kommun för första gången anställt en folkhälsosamordnare. Här berättar Malin Sjöman om vad arbetet innebär, vilka utmaningar hon ser framför sig och om arbetsmodellen "Backa Barnet" som nu implementeras i Säffle.

Vad gör en folkhälsosamordnare?

En folkhälsosamordnare samordnar kommunens strategiska folkhälsoarbete. Man arbetar förvaltningsövergripande på organisations- och samhällsnivå. Det kan handla om att få in ett folkhälsoperspektiv i samhällsplaneringen, till exempel hur vi kan främja fysisk aktivitet och rörelse vid nybyggnation, öka tryggheten i ett område, senarelägga debuten och minska bruket av alkohol och droger bland unga och förbättra den psykiska hälsan.

Demokrati och delaktighet är ett annat mycket viktigt område, att möjliggöra för alla invånare att känna tillhörighet och vara en del av vårt samhälle. Utarbetande av gemensamma uppföljningsverktyg för folkhälsoarbete och att hålla föreläsningar och utbildningar för tjänstemän och politiker ingår också i arbetsuppgifterna.

Målet är alltså att förbättra befolkningens hälsa genom att kartlägga och analysera och påverka de bestämningsfaktorer som ökar människors hälsa.

Att vara folkhälsosamordnare innebär med andra ord att arbeta brett och varierat – vilket jag verkligen gillar!

Berätta om det pågående arbetet med "Backa Barnet"!

Just nu ligger stort fokus på att vi ska implementera en ny arbetsmetod och ett nytt förhållningssätt i Säffle. Detta har sitt ursprung ur den s.k. Skottlandsmodellen och heter ”Backa Barnet”, vilken är framarbetad av Ystads kommun. Backa Barnet är en gemensam modell för kommun, polis och region (hälso- och sjukvård), för att säkerställa barns rättigheter, tidigt uppmärksamma barns behov och ge samordnat stöd.

Backa Barnets utgångpunkt är varje barns behov av trygghet, tillhörighet, omsorg, fritid, hälsa och utveckling. Varje barn ska respekteras och ges möjlighet att ta ansvar.

Det handlar i stort om att vi ska agera mycket tidigare. Det ska inte behöva gå så långt så att ett barn far illa och det blir aktuellt med en orosanmälan till socialtjänst (det ska vi självklart fortsätta med i de fall det är aktuellt!), men genom Backa Barnet får alla parter (kommun, polis och region) ett gemensamt verktyg; ”Upptäckarkort”, som ger möjligheten att kunna agera på små tidiga signaler om att något brister i barnets behov. Tillsammans kan vi ge varje barn bästa möjliga start i livet.

Vilken är den viktigaste frågan för dig just nu i ditt arbete?

Att sätta det främjande arbetet i fokus i Säffle! Det vill säga att vi inte behöver fokusera på eller vänta in risker innan vi agerar och sätter in insatser. Ett främjande arbete handlar om att stärka sådant som vi vet gynnar och förbättrar individers möjligheter till en god hälsa. Exempelvis att vi lyckas ha kvar våra barn och unga i skolan, att de har en meningsfull fritid och nära relationer med trygga vuxna.

Vi behöver självklart arbeta på samtliga nivåer samtidigt, men det främjande arbetet behöver få ett större utrymme framgent.

Vad ser du mest fram emot under arbetsåret?

Den spännande resan med att införa och komma igång med Backa Barnet och att arbeta vidare med att forma en hållbar struktur över hur Säffle kommun ska arbeta kontinuerligt med ungas delaktighet och inflytande på riktigt! Detta genom unga kommunutvecklare.

Malin Sjöman står på en scen framför en projektorduk som visar en bild på ett diagram.

Malin Sjöman på Medborgarhusets scen i samband med vårens föreningsmässa.

Berätta om din bakgrund!

Jag har mina rötter här! Är född och uppvuxen i Tveta utanför Säffle och gick mina första skolår på Tveta skola, därefter högstadiet på Höglunda och slutligen Herrgårdsgymnasiet. Efter gymnasiet bodde jag en period tillsammans med vänner i Strömstad, sedan blev det flytt till Oslo. Där kom jag att varva lagerarbete med utlandsresor under två år.

Till slut tröttnade jag och hamnade i Göteborg, och där blev jag och min blivande make kvar i 12 år! I Göteborg hittade jag så småningom det som skulle forma mig ”när jag blir stor” – folkhälsovetenskapen! Jag fastnade för det främjande, förebyggande arbetet och vikten av att se HELA människan – ett holistiskt förhållningssätt. Möjligheten att kunna göra skillnad innan problematik uppstår och blir allt för komplex.

Efter flytten från Göteborg 2020 hamnade vi på landsbygden i Mo, mellan Säffle och Åmål. Jag arbetade första tiden i Åmål som hälsosamordnare i ett arbetsmarknads- och integrationsprojekt, sedan fick jag anställning hos Friskvården i Värmland som hälsokonsulent med driftansvar för Säffles Friskvårdscentral. Då dök möjligheten och frågan upp om jag ville bli Säffles första folkhälsosamordnare!

Vilken ära, otroligt roligt och smickrande att få förtroendet att arbeta i denna roll som jag stortrivts i tidigare i Göteborg. Och att få göra detta i sin hemkommun!

Avslutningsvis – har du något smultronställe i Säffle?

Det finns många fina pärlor! Men jag vill nämna vandring upp för Hösås – otroligt vacker utsikt att njuta av under tiden som korven grillas och kaffet hälls upp.

Och sen måste jag även säga familjens eget smultronställe – sommarstugan i Billsvik!

Kontakt

Stöd och omsorg i Säffle kommun
Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2024-05-02