Bild
Kontakt

Socialförvaltningen har besvarat remiss från JO

Justitieombudsmannen (JO) tog i september emot en anmälan mot socialnämnden i Säffle kommun. Anmälan gällde en insats om provtagning som avslutats och brev som skickats till den enskilde.

Justitieombudsmannen (JO) har i en remiss begärt att socialnämnden i Säffle kommun besvarar en rad frågor kring ärendet, som alltså gäller ett brev som Säffle kommun skickat till en enskild. I brevet har kommunen, av arbetsmiljöskäl, uppmanat en klient att sluta kritisera kommunens agerande.

Säffle kommun har i svaret till JO meddelat att vi uppfattar att detta agerande är ett försök att hindra klientens yttrandefrihet och ett exempel på brott mot repressalieförbudet.

- Vi har agerat fel och ser mycket allvarligt på det som har hänt, säger Agneta Andersson Pettersson, socialchef i Säffle kommun.

I väntan på svar från JO har ett internt arbete påbörjats inom socialförvaltningen.

Förvaltningen kommer att göra en genomlysning av verksamheten med anledning av det ansträngda ekonomiska läget. Denna genomlysning kommer att behandla delar som budget, arbetsmiljö, rättssäkerhet och organisation.

- Vi genomför även en översyn av riktlinjer och rutiner för att säkerställa att detta inte sker igen, säger Agneta Andersson Pettersson.

Kontakt
 • Agneta Andersson Pettersson

  Socialchef

  Socialförvaltningen

  0533-68 16 72

 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2023-11-29