Bild
Kontakt

Tyck till om Familjecentralens verksamhet

Familjecentralen i Säffle är en populär mötesplats för alla blivande föräldrar och familjer med barn 0 till 6 år. Till Familjecentralen kan du vända dig med frågor som rör familjen, de små barnen och om att vara förälder.

Familjecentralen är också en mötesplats där man kan träffas och umgås med andra familjer. Personalen som arbetar i verksamheten finns till för att ge dig och ditt barn en god start i livet.

Nu genomför Familjecentralen en digital enkätundersökning för att få in besökarnas synpunkter på verksamheten, hur man upplever bemötande, tillgång till information med mera.

Ta dig gärna tid att svara på enkäten för att hjälpa Familjecentralen att utveckla sitt arbete.

Vi vill jättegärna få till oss våra besökares åsikter. Hjälp oss genom att anonymt svara på en enkät om vår verksamhet, säger personalen på Familjecentralen Säffle

Till enkäten
Familjecentralens webbplats
Gruppbild på personalen vid Familjecentralen

En del av arbetsgruppen på Familjecentralen Säffle

Kontakt
  • Familjecentralen

    Familjecentralen Säffle

    Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen

    Sundsgatan 1, 661 40 Säffle

Senast uppdaterad • 2023-11-23