Bild
Kontakt

SMHI upphäver varning för höga vattenflöden i Säffle kommun

SMHI har utfärdat en varning för höga vattenflöden i centrala Värmland, inklusive Säffle kommun. Snösmältningen i kombination med regn ger upphov till höga flöden i bäckar och mindre åar.

OBS. Från och med 3/11 klockan 13.00 är varningen om höga vattenflöden upphävd.

 

Under helgen kan det komma större mängder regn i Värmland, vilket medför höga flöden i bäckar och diken. Detta i kombination med hög vattenmättnad i marken kan påverka vattnets avrinningstakt med stora vattensamlingar som följd.

Viktigt att tänka på som fastighetsägare

Det är viktigt att du som privatperson och fastighetsägare är uppmärksam på aktuella flöden i vattendrag. Det gäller särskilt vattendrag som historiskt sett har flödat över och ställt till med skador. Längre ner på sidan hittar du tips om bra skyddsåtgärder.

Skyddsåtgärder mot källaröversvämning

Tänk på att du som privatperson har ett eget ansvar för din egen fastighet. Det finns hel del som du kan göra för att minska riskerna för översvämning i din källare. Teknik- och fritidsförvaltningen har sammanställt exempel på vad du som fastighetsägare kan göra för att minska översvämningsrisken.

Skyddsåtgärder

Allmän information om översvämningar

Översvämning kan komma till följd av höga flöden när vattennivåerna i Vänern stiger eller på grund av ihärdig nederbörd. På våra informationssidor om översvämningar kan du läsa mer.

Informationssidor översvämningar
Kontakt
  • Räddningstjänstens växel

    Växel räddningstjänsten

    Kommunkontoret

    0533-68 17 20

    Norrlandsvägen 33, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-11-03