Bild
Kontakt

Ansökan öppen för Socialnämndens fonder

Socialnämnden i Säffle kommun förvaltar ett antal fonder avsedda för
personer boende på landsbygden inom kommunen.

 • ANDERS EINAR ANDERSSONS FOND
  Fondens ändamål: behövande i Svanskogs församling
 • ARVID KJELLGRENS FOND
  Fondens ändamål: behövande i Kila församling
 • KARL OCH ELIN WESTERHOLMS FOND
  Fondens ändamål: behövande i Tveta församling
 • BRÖDERNA NOREUS FOND
  Fondens ändamål: behövande i Tveta församling
 • JAN JOHANNESSON I GUTERUDS FOND
  Fondens ändamål: behövande i Långseruds församling

Skriftlig ansökan med motivering skickas till Socialnämnden, Säffle kommun, 66180 Säffle eller e-post; social@saffle.se. Ansökningarna ska ha inkommit till socialnämnden senast 11 november 2022.

Socialnämnden

Senast uppdaterad • 2022-10-24