Kontakt

Höga vattennivåer i Byälven

Mattias Larsson, räddningschef i Säffle, uttalar sig om rådande läge.

Kraftiga flöden i Byälven

30/12. Vattennivån har sjunkit med 20 centimeter sedan den högst uppmäta nivån den 20 december. Läget bedöms vara under kontroll.

Räddningstjänsten Säffle bevakar situationen, har tät samverkan med SMHI och Fortum och får dagliga prognoser. Kommunen är väl förberedd och kommer att vidta de åtgärder som krävs vid ytterligare höjda nivåer.

Aktuella vattennivåer

Här kan ni se de senaste uppmätta vattennivåerna i Säffle kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Angående slussen

En återkommande fråga med anledning av det rådande höga vattenflödet är varför inte slussen vid Säffle kanal öppnas. Kommunens räddningschef svarar på frågan nedan.

Slussen är inte en del av det ordinarie vattenledningssystemet och är därför inte byggd för att ha genomströmmande vattenmassor. Sjöfartsverket har tidigare framfört att det är befattat med stora risker för konstruktionen och sidorna längs med slussfåran att öppna slussen och låta vattnet strömma igenom.

Tidigare genomförda simuleringar har visat att en slussöppning har effekt på vattennivåerna i Byälven men mindre effekt längre upp i Glafsfjorden. Räddningstjänsten har mandat utifrån lag om skydd mot olyckor att beordra en slussöppning. Innan ett sådant beslut fattas ska fördelarna med en slussöppning vägas mot riskerna. Beslutsunderlaget för en sådan avvägning bereds just nu inom den stab som finns upprättad med anledning av de höga vattennivåerna.

Frågan om det är befogat att beordra öppning av slussen är uppe för bedömning varje dag.

Mattias Larsson, Räddningschef Säffle

Fastighetsägare

Vi råder fastighetsägare kring utsatta områden att registrera sig till vår SMS-tjänst för snabb information. saffle.se/ums Öppnas i nytt fönster.

Vid frågor om höga flöden

Har du frågor kring den rådande situationen med höga vattenflöden i Byälven?

Telefonsamtal och e-postmeddelanden som rör situationen i Byälven för både Säffle och Arvika besvaras av Räddningstjänsten Säffle Arvika Eda. Du kan vända dig till följande e-postadress och telefonnummer med dina frågor:

E-post: raddningstjansten@arvika.se

Telefon: 0570-827 90

Att tänka på vid översvämningar

Här har vi samlat information om vad som är viktigt att tänka på vid översvämningar och vilka skyddsåtgärder du kan vidta. Öppnas i nytt fönster.

Kontakt
 • Mattias Larsson

  Räddningschef

  Kommunledningskontoret

  0570-826 28, 076-803 79 99

  Norrlandsvägen 33, Säffle

 • Ida Andersson

  Säkerhetssamordnare

  Kommunledningskontoret

  0570-814 77, 070-103 02 44

  Norrlandsvägen 33, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-01-09