Kontakt

Angående telefonförsäljning gällande rengöring av im- och ventilationskanaler

Enligt uppgift ringer ett företag just nu runt till villaägare i Säffle för att sälja rengöring av im- och ventilationskanaler. Som fastighetsägare är du fri att köpa de tjänster du vill, men vi på Räddningstjänsten vill tydliggöra att det inte föreligger något lagkrav att rengöra och rensa dessa i privata bostäder.

Sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och tillhörande rökkanaler i villor och lägenheter är däremot ett krav enligt Lagen om skydd mot olyckor. Sådan får endast göras av företag som arbetar på uppdrag av kommunen. Dessa företag aviserar aldrig via telefon utan endast via brev.

Sotning och brandskyddskontroll inom Säffle kommun utförs av "Sotning & Ventilation i Säffle-Åmål AB". De kan även utföra rengöring av im- och ventilationskanaler.

Regelbunden rengöring av imkanaler kan vara bra och kan minska risken för brandspridning till imkanal, vid brand på spis. En stor del av rengöringen kan man utföra själv enligt instruktionerna för den egna anläggningen.

Vid frågor kontakta Säffle räddningstjänst på 0533-68 17 25

Kontakt
  • Magnus Hernerud

    Platschef Räddningstjänsten Säffle

    Kommunledningskontoret

    0533-68 17 22

    Norrlandsvägen 33, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-12-06