Kontakt

Byggnation av ny väg Karlstadsvägen-Näsvägen

INFORMATION OM ARBETET

Säffle kommun kommer att bygga en ny vägsträckning mellan Karlstadsvägen och Näsvägen enligt sedan tidigare antagen detaljplan.
Syftet med den nya vägen är leda trafik utanför det absoluta centrumstråket för att underlätta trafikföringen och skapa ett trevligare centrum.

Arbetet kommer att utföras av entreprenören NCC Roads och planeras att pågå mellan vecka 26 och vecka 44 med ett semesteruppehåll veckorna 29-31.

Arbetet innefattar byte av vatten- och avloppsledningar, ny och om-byggnation av gator och gc-banor, iordningställande av parkytor, träd med mera.

Vägens sträckning och ungefärlig utformning framgår på kommunens hemsida under fliken Boende & Miljö/Aktuella planer.
Vill ni läsa mer om detaljplanen klicka här

För dig som bor nära

Under arbetets gång ska berörda fastighetsägare/lägenhetsinnehavare kunna ta sig till/från sin fastighet men framkomligheten med bil kan periodvis vara nedsatt för att arbetet ska kunna bedrivas.

Inför arbetet kommer de fastigheter som ligger inom riskområdet för vibrationer från arbetsplatsen att besiktigas och det kommer också att monteras s.k. vibrationsmätare för att följa upp att de riktlinjer som tagits fram efterföljs.

Har ni praktiska frågor kring arbetet så kontaktar ni i första hand NCC men har ni andra synpunkter så vänder ni er till Säffle kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen.

Kontaktuppgifter:

Gatuchef, Niklas Ekberg 0533-68 15 42

Vi hoppas att ni har förståelse för den störning som kan uppkomma i samband med arbetet och att vi och ni ska bli nöjda med slutresultatet.

/Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

Kontakt
 • Kundservice teknik- och fritid

  Frågor om gator, park- och fritidsärenden

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Akuta ärenden efter växelns stängning:
  SOS alarm
  010-530 10 49

Senast uppdaterad • 2019-12-09