Vi jobbar för en ökad export mot Norge

I projektet Hållbar export i Westra Wermland har vi bland annat arbetat med affärscoachning riktat till företag i Arvika, Säffle och Årjäng.

Tack vare vår geografiska närhet till Norge har vi en unik möjlighet till en ökad export och fler norska besökare. Det är den möjligheten vi har tagit till vara i vårt arbete.

Genom coachning inom sälj- och export, digital synlighet, organisation och hållbarhet, kontaktskapande på den norska marknaden och gemensamt platsvarumärkesarbete strävar vi mot en ökad hållbar export mot Norge för hela vår region!

Projektet avslutas

Projektets aktiviteter avslutades 31/8 2023.

Så har projektet bidragit till långsiktig hållbarhet och fler affärer

Se projekledare Helena Stor Hansson berätta om projektets resultat.

Målen har överträffats

När vi summerar projektet kan vi konstatera att samtliga mål har överträffats med råge. Bland de 76 företag som deltagit i projektet ser vi strålande resultat i form av fler anställda, ökad omsättning och mer export.

Här kan du se en sammanfattning av projektets slutrapport. , 191.2 kB. Projektet har utvärderats av en extern part, som har tittat på allt från måluppfyllelse till lärande. Utvärderingen av projektet hittar du här , 811.4 kB..

Hur har företagen upplevt projektet?

I följande filmer beskriver företagen vilket stöd man fått.

Nektab, Arvika

Poolwater, Arvika

Säffle och Långseruds Ekonomitjänst, Säffle

Säffle verkstadsbolag, Säffle

HL Hydronics, Årjäng

Projektöversikt, aktiviteter, mål

PROJEKTNAMN: Hållbar export i Westra Wermland.
PROJEKTTID: 2020-05-01 till 2023-08-31.
MEDVERKANDE KOMMUNER: Säffle (projektägare), Årjäng och Arvika
FINANSIÄRER:
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Säffle kommun, Årjängs kommun, Arvika kommun, Westra Wermlands Sparbank, Alfastiftelsen, Företagarna Säffle, Nordmarkens Näringsliv, Företagsamma kvinnor i Arvika

SYFTE:
Öka hållbar export mot Norge med hållbara produkter och tjänster.

MÅLGRUPPER:

 • Små- och medelstora företag (SMF) som idag är verksamma med varu- och tjänsteexport mot Norge eller de som vill komma igång med exportaffären.
 • Besöksnäringsföretag som vill attrahera norska turister.

PROJEKTMÅL:

 • Fler SMF i västra Värmland exporterar mer på den norska marknaden.
 • Fler SMF ökar sin faktiska förmåga att ingå i leverantörskedjor med uttalade hållbarhetskrav.
 • Regionens besöksnärings- och handelsföretag attraherar fler kunder från Norge, utifrån hållbara affärsprinciper.

PROJEKTAKTIVITETER RIKTADE MOT NÄRINGSLIVET

 • Öppna inspirationsseminarier.
 • Behovskartläggning.
 • Hållbara affärsprinciper.
 • Sälj- och exportcoachning.
 • Organisation för tillväxt.
 • Kontaktskapande på norska marknaden.
 • Coachning digitala verktyg och ökad digital synlighet.
 • Gemensam platsmarknadsföring.

KONTAKT:
Helena Stor Hansson, projektledare, 0533-68 30 07.

Kontakt

Helena Stor Hansson, projektledare, 0533- 68 30 07
Jonas Andersson, delprojektledare Arvika, 0570-819 28, 070-281 13 09
Thorill Pettersson, delprojektledare Årjäng, 0570-140 70

tillväxtverket logo, RV logo, arvika kommun, säffle kommun, årjäng kommun,