Ett projekt för bättre utnyttjande av fastigheter

Säffle kommun har beviljats EU-stöd för att kartlägga ödehus i syfte att få fler outnyttjade fastigheter till försäljning eller uthyrning.

Projektet finansieras av den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Säffle kommun är projektägare. Även Arvika och Eda kommun deltar i projektet.

Möjligheternas kommun

Intresset för att bo och verka i värmländska landsbygdskommuner är stort men utbudet av fastigheter möter inte behovet. I det här projeket kommer vi att arbeta med att få fler hus och lokaler till användning, antingen genom uthyrning eller försäljning. När fler hus kommer till användning gynnas kommunen och dess invånare i och med att invånarantalet ökar. Det ger bättre förutsättningar för skolor, butiker och entreprenörer att finnas kvar och utvecklas. Samtidigt tar man tillvara på resurser som redan finns, vilket är mer hållbart jämfört med att bygga nya fastigheter.

Projektet är uppdelat i två delar där ena delen går ut på samarbeten med lokala ideella föreningar t.ex. byalag, bygdegårdsföreningar och utvecklingsgrupper. Föreningarna är en viktig resurs i arbetet med att lokalisera husen eftersom de har goda kunskaper om närområdet och är engagerade i att utveckla sitt närområde. Den andra delen av projektet består av kartläggning av hus där ingen är mantalsskriven. Husägarna kommer motta information om möjligheterna om att sälja eller hyra ut sin fastighet.

Kort fakta

 • Projekttid: 1 oktober 2021 - 31 december 2022
 • Medverkande kommuner: Säffle, Arvika, Eda
 • Beviljade projektmedel: 871 000 kr 

Kontakt Säffle

Henrik Ahlgren, Säffle kommun, +46533-68 13 28.

Har du hittat ett ödehus du är intresserad av?

Det finns många hus som står tomma av olika anledningar. Har du hittat ett som du är intresserad av och verkar stå tomt? Våga ta steget genom att kontakta fastighetsägaren och berätta om ditt intresse. Kanske ditt samtal leder till nya möjligheter!

Uppgifter om vem som äger fastigheten är offentliga via Lantmäteriets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du loggar in med Bank-ID. Om du inte har Bank-ID kan du kontakta projektet så hjälper vi dig med uppgifter till fastighetsägaren.

För att hämta uppgifterna om en fastighet måste du ha fastighetsbeteckningen. Den hittar du på lantmäteriets e-tjänst; Min Karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Funderar du på att sälja din fastighet?

Är du intresserad av att sälja ett hus rekommenderas att du tar kontakt med mäklare för att fortsätta diskussionen. Olika mäklare arbetar på olika sätt så ett förslag är att ta kontakt med flera mäklare för en diskussion och värdering. Därefter kan du bestämma vilken av mäklarfirmorna du vill använda. Vilken man bestämmer sig för kan t.ex. vara den man får mest förtroende för eller mest engagerad. Andra saker man kan ta i beaktning är typ av marknadsförening mäklaren kommer använda eller den som har rimligast arvodet eller värderingen av fastigheten. Ensamrätt för försäljning är också en fråga du bör diskutera med din mäklare.


Dolda fel

Enligt den lag som reglerar köp av fastighet har säljaren ansvaret för dolda fel upp till tio år efter försäljningen. Detta kan dock regleras med en Friskrivningsklausul i kontraktet där säljaren skriver sig fri från eventuella dolda fel. Ett annat alternativ är att säljaren kan köpa till en dolda fel-försäkring eller överlåtelseförsäkring. Om du använder dig av en mäklare kan hen ge dig mer information.


Budgivning

Det finns olika sätt på hur en budgivning går till. Öppen budgivning, då lämnas buden löpande till mäklaren som redovisas till övriga intresserade. Budgivningen är slut när ingen vill lägga högre bud. Säljaren behöver inte ta det högsta budet och har rätt att sälja till vem hen vill och till vilket pris hen vill.

I en sluten budgivning får spekulanterna en viss tid på sig att lämna sina bud, vanligtvis skriftligen. Mäklaren redovisar buden för säljaren och spekulanterna får inte veta om varandras bud.


Avstyckning

I vissa fall ligger huset på en större fastighet och en mindre tomt behöver styckas av runt huset. I så fall är det vanligt att budgivning sker före avstyckning hos Lantmäteriet. När budgivningen är klar ber man Lantmäteriet göra en avstyckning mot en kostnad som säljaren eller köparen får stå för vilket är bestämt i förväg. Oftast godkänns avstyckningsförslaget men inte alltid. Hör med din mäklare för mer information vad som gäller om det är aktuellt i ditt fall eftersom det är skillnad t.ex. om det ligger utanför detaljplan eller inte.


Funderar du på att hyra ut din fastighet?

Det är bra att tänka igenom några saker före man hyr ut sin bostad. Här finns några tips på vad du bör tänka på.


Hur mycket ska du ta betalt?

En hyra måste vara rimlig och du får inte ta ut vilken hyra som helst. Det beror bl.a. på om hyresgästen ansvarar för driftkostnader t.ex. el, vatten, uppvärmning och sophämtning. På Boupplysnings hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du få en guidning på vad en hyra borde ligga på ungefär.


Hitta hyresgäst

Det finns många sätt att hitta hyresgäster; via tidningsannonser, annonstjänster via internet, sociala medier eller via kontakter. Det är viktigt att du får en bra hyresgäst så försök bilda dig en så bra uppfattning som möjligt av hyresgästen före du hyr ut. Är man osäker kan man be om referenser hos tidigare hyresvärdar och/eller arbetsplats. Att ta en kreditupplysning på personen är ett annat sätt.


Försäkringar

Skulle något hända är det viktigt att du har rätt försäkring. Se över din hemförsäkring/villaförsäkring och vad som gäller vid uthyrning av huset. Du kan också kräva att hyresgästen tecknar en egen hemförsäkring innan hem flyttar in. Kontaka ditt försäkringsbolag för mer infomation.


Besittningsskydd

Skulle man av någon anledning inte vilja att hyresgästen bor kvar är det viktigt att veta vad som gäller med besittningsskydd. Det är olika regler för vad för typ av boende du hyr ut och om du hyr ut flera bostäder. Läs mer på Sveriges Domstolars hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontrakt

Hyreskontrakt är hyresvärden ansvarig för att upprätta. Det ska skrivas under av både dig och hyresgästen innan hen flyttar in. Om det händer något så är det kontraktet som man tittar på vid en eventuell tvist. Vi har skrivit ner några förslag på vad kontraktet bör innehålla. Läs gärna mer hos andra organisationer som t.ex. villaägarna eller fastighetsägarna.


Ett tydligt hyreskontrakt bör innehålla:

 • Hyreskostnad
  I hyreskontraktet ska det stå vad hyresgästen ska betala i hyra per månad och om det finns en årlig indexuppräkning. Skriv även om hyresgästen ska betala deposition. Vad som ingår i hyran t.ex. el, vatten, värme och internet är också viktigt att det står. Om hyresgästen står för alla driftskostnader ska det skrivas i kontraktet.
 • Hyresperiod
  Huset kan hyras ut tillsvidare, det betyder att hyresgästen eller uthyraren säger upp avtalet ofta med uppsägningstid. Du kan också hyra ut ditt hus under ett begränsat period.
 • Uppsägningstid
  Betyder hur länge efter att man sagt upp kontraktet hyresgästen får bo kvar. En normal uppsägningstid brukar vara tre månader. Ofta är det från och med nästa månadsskifte som tre månader gäller. Andra uppsägningstider bör vara till fördel för hyresgästen.
 • Ansvarsfördelning
  Det är viktigt att fundera igenom vilket underhåll som ingår med huset. Vem ansvarar för att uppfarten plogas, gräsmattan klipps och vem kontaktar fackman vid reparationer om något går sönder. Skriv tydligt i kontraktet vilket ansvar hyresvärd och hyresgäst har.
 • Inventarielista
  Vill du hyra ut möblerat bör du göra en inventarielista där det står vilka möbler, husgeråd, vitvaror och trädgårdsredskap som ingår och i vilket skick de är. Både du och hyresgästen bör signera inventarielistan.
 • Försäkring
  Det rekommenderas att hyresgästen tecknar en hemförsäkring medan du som hyresvärd bör stå för villaförsäkringen. Det är bra att det står i kontraktet om hyresgästen behöver teckna en egen försäkring.
 • Övriga bestämmelser
  Det är bra att man tänker efter och försöker få med så mycket som möjligt i kontraktet för att undvika missförstånd. Får hyresgästen måla eller tapetsera om? Får hyresgästen plantera och odla på tomten?
 • Besittningsskydd
  Om besittningsskydd gäller för din fastighet kan du och hyresgästen komma överens om att den inte ska gälla. Hyresgästen avstår då besittningsrätten. Ni ska skriva avtalet om att avstå från besittningsskydd i en särskild handling. Det är för att hyresgästen inte ska råka missa att hen avstår från besittningsskyddet under kontraktsskrivningen.


Besiktning

Det är viktigt att göra en besiktning före hyresgästen flyttar in. Skriv ett protokoll över redan existerande skador och ta foton på hela huset. Om det skulle uppstå några skador i eller på ditt hus under hyresperioden är det ditt ansvar att bevisa att skadan skedde när hyresgästen bodde där. När hyresgästen flyttar in ska hen själv besiktiga huset och skriva på protokollet. På så sätt har ni bevis på vilka skador som fanns när hyresgästen flyttade in.


Deklarera dina hyresintäkter

Vid uthyrning av hus måste alla inkomster redovisas som inkomst av kapital i din deklaration. Det finns vissa avdrag du kan göra, lär mer om hos Skatteverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Mer information

Projektet startade i oktober 2021 och kommer att pågå till och med november 2022. Här kommer du att hitta mer information om projektets aktiviteter längre fram.

logotyp interreg- sverige-norge