Bild
Kontakt

Våra regler

För att alla ska känna sig trygga och välkomna har vi några få, men viktiga, regler.

 • Vi ska vara rädda om varandra och huset, därför accepteras aldrig mobbing, sparkar/slag, kränkande språk eller beteende, skadegörelse mm mot kompisar andra besökare eller personal.
 • Stöld, hot eller avsiktlig skadegörelse polisanmäls! Under 18 år kontaktas även målsman.
 • Tobak, alkohol eller andra droger är inte tillåtna och får ej förekomma i eller utanför våra lokaler.
 • Kläder, smycken med symboler för droger eller andra symboler som uppfattas som kränkande mot andra tillåts inte.
 • Spel och vadslagning om pengar är förbjudet.
 • Inget ätande/drickande av medhavd mat, godis eller dricka i någon del av Huset.

Konsekvenser

Vi tillämpar ett system med ”avblåsning”, ”Gult kort” och ”Rött kort”. Vid enklare förseelser kan man få ett ”gult kort”. Det innebär att man får gå hem för dagen, och är avstängd nästföljande dag vi har öppet. Gult kort kan (vid enklare förseelser) föregås av tillsägelse (= avblåsning”). Vid upprepad förseelse, eller vid grövre förseelser, får man ”rött kort”. Rött kort innebär avstängning på längre tid, minst 2 veckor. Kontakt tas alltid med målsman om besökaren är under 18 år.

Kontakt
 • Ungdomens hus

  Ungdomscenter

  Kulturförvaltningen

  0533-68 19 30

  Skolgatan 3, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-03-28