Bild
Kontakt

Föreningsbidrag och stipendier

Som förening finns det möjlighet att söka olika typer av bidrag. Varje år uppmärksammar Säffle kommun även eldsjälar och ledare inom de ideella verksamheterna och delar ut ledarstipendium.

Ni kan söka bidrag till ungdoms-, handikapp-, pensionärsföreningar, kulturföreningar, studieförbund och hembygdsföreningar, Även övriga föreningar, föreningsägda anläggningar, samlingslokaler kan söka olika typer av verksamhetsbidrag samt ledarstipendium.

Med anledning av Coronaviruset.

Vi har förståelse för att många föreningar väljer att senarelägga sina årsmöten på grund av coronaviruset.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 31 mars, men det går bra att komplettera med årsmöteshandlingarna efter att årsmötet ägt rum.

Ansökan skickas till:

Säffle kommun
Teknik och fritid
661 80 Säffle
eller till teknik.fritid@saffle.se

Ansök om föreningsbidrag hos Säffle kommun

Varje år uppmärksammar Säffle kommun eldsjälar och ledare inom de ideella verksamheterna.

Många föreningsledare gör ett stort ideellt arbete och bidrar till en fin verksamhet och här får föreningarna möjligheten att nominera sin kandidat.Ledarstipendium


Föreningsbidrag och kulturstipendier

Hembygdsföreningar kan ansöka om verksamhetsbidrag och ansökan ska vara inne senast 31 maj varje år.

Ansökan om föreningsbidrag för kulturföreningar ska vara inne senast 1 oktober varje år.

Studieförbunden kan ansöka om grundbidrag, expeditionsbidrag och särskilt bidrag. Ansökan ska vara inne senast 1 oktober varje år.

Föreningar som är aktiva i Säffle kommun kan mellan 1 januari och 30 september ansöka om bidrag för arrangemang riktat mot barn och unga. Bidraget söks för innevarande år.

Konto till nämndens förfogande finns för bidrag till uppkomna kulturaktiviteter, projekt eller liknande och kan sökas av föreningar verksamma i Säffle kommun.

Bidrag kan sökas under hela året. Ansökningar som berör barn- och ungdomsprojekt prioriteras. Bidraget beslutas av kulturnämnden.

Är du mellan 16-25 år och vill utvecklas inom ditt kulturområde så kan du söka kulturstipendiet för unga. Du som söker ska vara bosatt i, haft sin skolgång i eller vara verksam i Säffle kommun. Kulturstipendiet kan sökas för egen räkning eller så kan någon föreslå stipendiat.

Kulturstipendiet delas ut en gång per år och sista ansökningsdag är 15 oktober.


Vill din ideella förening utvecklas och samtidigt få hjälp med att söka extern finansiering? Välkommen att kontakta vårt projektkontor för att få hjälp med att leta bidrag och investeringar till din förening som inte söks hos Säffle kommun.

Exempel på extern finansiering

 • Stiftelser
 • Fonder
 • Stipendier
 • Statligt stöd
 • EU-projekt
Till projektkontoret
Kontakt
 • Kulturförvaltningen

  Kulturförvaltningen

  Kulturförvaltningen

  0533-68 16 61

  Kanaltorget 3, Säffle

 • Kundservice teknik- och fritid

  Frågor om gator, park- och fritidsärenden

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Efter växelns stängning:
  SOS alarm
  054-83 06 90

Senast uppdaterad • 2023-01-27