Du är här: Start / Nyheter / Vi vill veta vad du tycker!

Vi vill veta vad du tycker!

Kommunalrådet Dag Rogne och kommunchefen Ingemar Rosén

1200 slumpmässigt utvalda invånare i Säffle kommun har under den senaste tiden fått ta del av Statistiska centralbyråns medborgarundersökning, som genomförs på uppdrag av Säffle kommun. Enkäten kan besvaras per brev eller på nätet och innehåller frågor om hur det är att bo och leva i Säffle kommun – allt från arbetsmöjligheter och fritidsmöjligheter till hur den kommunala servicen upplevs inom barnomsorg, skola och äldreomsorg.

För Säffle kommun är det viktigt att ta del av synpunkter från kommunens invånare. Därför hoppas vi att så många som möjligt tar chansen att svara på enkäten. Resultatet i medborgarundersökningen utgör en viktig del i kommunens förbättringsarbete. Stort tack på förhand för din medverkan!

Läs mer:

Medborgarundersökningen 2015

Medborgarundersökningen 2016

den 6 september 2017 08:32 Nyhetsarkiv

Sidan uppdaterad den 6 september 2017

Lämna synpunkt på sidan