Du är här: Start / Nyheter / Strömbron enkelriktas 9/8– 31/10

Strömbron enkelriktas 9/8– 31/10

 

 

I samband med broarbete så enkelriktas biltrafiken över Strömbron under perioden
9/8 kl 08.00 – 31/10 2018.

Biltrafiken får åka från öst till väst över Strömbron (från Stortorget mot Kanaltorget)
medan biltrafik från väster hänvisas till E45 och vägvisning till Ekenäs.
Gång- och cykeltrafik kommer att vara öppen i båda riktningarna men kommer
att vara hänvisade till en sida av bron.

Den intilliggande Kanalbron kommer att vara öppen i båda riktningarna så
Stenmagasinet och Turistbyrån kan nås från stadens båda sidor.

På Strömbron kommer brons tätskikt att bytas vilket innebär att hela bron kommer
att friläggas ner till konstruktionsbetongen där ett nytt tätskikt läggs och bron
återställs därefter så utformningen kommer att bli likadan som den är idag.

Arbetet görs för att förhindra att vatten och salt tränger ner i konstruktionsbetongen
där det annars skadar betong och armering vilket skulle minska brons bärighet.
Bron är byggd i mitten av 1950-talet och brons tätskikt har aldrig tidigare bytts.

Busstrafiken genom centrum från Resecentrum påverkas så följande busshållplatser kommer att vara avstängda. 

Götavägen
Vallgatan
Karlstadvägen
ICA
Stadshuset
För mer info se www.varmlandstrafik.se eller titta på deras Facebook-sida.

Arbetet kommer att innebära en störning för trafiken men vi hoppas på er förståelse.

/Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

den 8 augusti 2018 09:02 Nyhetsarkiv

Sidan uppdaterad den 8 augusti 2018

Lämna synpunkt på sidan