Du är här: Start / Nyheter / Angående slussöppning i Säffle

Angående slussöppning i Säffle

En återkommande fråga med anledning av det rådande höga vattenflödet är varför inte slussen vid Säffle kanal öppnas. Kommunens räddningschef svarar på frågan nedan.

Slussen är inte en del av det ordinarie vattenledningssystemet och är därför inte byggd för att ha genomströmmande vattenmassor. Sjöfartsverket har tidigare framfört att det är befattat med stora risker för konstruktionen och sidorna längs med slussfåran att öppna slussen och låta vattnet strömma igenom.

Tidigare genomförda simuleringar har visat att en slussöppning har effekt på vattennivåerna i Byälven men mindre effekt längre upp i Glafsfjorden. Räddningstjänsten har mandat utifrån lag om skydd mot olyckor att beordra en slussöppning. Innan ett sådant beslut fattas ska fördelarna med en slussöppning vägas mot riskerna. Beslutsunderlaget för en sådan avvägning bereds just nu inom den stab som finns upprättad med anledning av de höga vattennivåerna.

Frågan om det är befogat att beordra öppning av slussen är uppe för bedömning varje dag.

Mattias Larsson, Räddningschef Säffle

den 18 december 2019 10:05 Nyhetsarkiv

Sidan uppdaterad den 18 december 2019