Du är här: Start / Stöd&omsorg / Tillgänglighet / Läs och skrivsvårigheter

Läs och skrivsvårigheter

Läs och skrivsvårigheter kan försvåra tillgängligheten i samhället. Därför har en grupp intresseorganisationer tagit fram ett informationsmaterial med namn LÄSKpärmen som kan vara till hjälp för personer med dyslexi. (LÄSK = läs och skriv)

Pärmen innehåller information om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Den tar upp kartläggning, åtgärdsprogram, engelskundervisning, betygsättning, arbetsminne m.m. och ger tips både till undervisning och läxläsning.

Pärmen kan även beställas som A4-pärm, som A5-bok eller som e-bok med text och ljud.

LÄSK-pärmen är framtagen i samarbete mellan Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn, Dyslexiförbundet FMLS och Svenska Dyslexiföreningen med medel från Allmänna arvsfonden samt produktionsstöd från Specialpedagogiska institutet.

Sidan uppdaterad den 10 april 2012

Lämna synpunkt på sidan