Du är här: Start / Stöd & omsorg / Tillgänglighet

Tillgänglighet

I Säffle kommun jobbar vi för att göra kommunen tillgänglig för alla.

I vår gemensamma miljö kan det finnas hinder som gör det svårt att ta sig fram för personer med funktionsnedsättning - och även för många äldre eller personer med barnvagn.

Riksdagen har beslutat att alla "enkelt avhjälpta" hinder där allmänheten har tillträde ska tas bort.

Det gäller sådana hinder som gör det svårt för människor med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga att ta del av kommersiellt utbud, offentlig service etc och helt enkelt ta sig fram som andra. Båda inne i publika lokaler och på allmänna platser ska hinder åtgärdas och vara klart senast utgången av 2010.

Tillgänglighet gäller också att alla ska ha möjligheten att ta till sig information från offentliga myndigheter. I Säffle har vi en tillgänglig webbplats genom att vi har information på lättläst svenska och en talfunktion som gör att du kan få text uppläst.

Vad är enkelt avhjälpta hinder - HIN?

Boverket har tagit fram tillämpningsregler och föreskrifter om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser.

Mer om enkelt avhjälpta hinder kan du finna på http://www.boverket.se.

Föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet - ALM

Här kan du läsa Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Författningen gäller på allmänna platser och för andra anläggningar än byggnader till exempel badstränder.

Läs mer på http://www.boverket.se.

Sidan uppdaterad den 27 september 2017

Lämna synpunkt på sidan