Du är här: Start / Stöd & omsorg / Missbruk/Beroende / Utredning

Utredning

AUDIT/DUDIT

AUDIT är särskilt avsett för tidig identifiering av skadligt drickande. AUDIT är ett papper med tio frågor som kan användas för att upptäcka alkoholproblem.

Är du osäker på om din alkoholkonsumtion kan vara skadlig för dig? Då kan detta vara ett enkelt sätt att undersöka det på. 

Kontakta Alkoholpolikliniken så hjälper vi dig.

På samma sätt kan vi hjälpa dig som använder tabletter eller någon annan drog. Då använder vi DUDIT, som är ett papper med elva frågor.

ASI (Addiction Severity Index)

ASI är en struktuerad intervju som innehåller frågor som är relevanta för männsikors missbruksproblem. Intervjun täcker förutom alkohol- och narkotikamissbruk även andra livsområden som arbete, fysisk och psykisk hälsa, socialt umgänge och kriminalitet.

I Sverige används ASI-intervjun inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, kriminalvården, flera behandlingshem samt några av Statens institutionsstyrelsens (SIS) institutioner. Internationellt används ASI-intervjun i Nordamerika och i flera europeiska länder.

ASI-intervjun kan vi använda som ett underlag för en diskussion om vilken hjälp du bäst behöver.

ASI är ett planeringsinstrument för att dokumentera och systematisera viktiga klientuppgifter (CUS 2005, R. Eriksson och K. Tengvald).

ADDIS (Alkohol Drog Diagnos InStrument)

ADDIS är ett hjälpmedel för att identifiera problem orsakade av alkohol och andra droger. Vi gör en intervju som blir en kartläggning av personens alkohol/drogvanor.

ADDIS-intervjun är uppbyggd runt både ICD-10:s och DSM-IV:s diagnoskriterier, vilket gör det möjligt att göra en bedömning/diagnos. Med andra ord, hur allvarligt är mitt bruk av alkohol, tabletter och narkotika? Intervjun består av 75 frågor och tar ungefär en timme att genomföra.

Allt är kostnadsfritt och du är välkommen att kontakta oss för en ADDIS-intervju.

ADDIS är ett bedömnings- och diagnosinstrument. Det finns gott stöd för både konstruktvaliditet och rehabilitet när det gäller ADDIS som svenskt instrument. För ytterligare frågor kring detta hänvisar vi till 4M Konsult AB, tel. 0647-511 36. Vi skriver detta eftersom ADDIS inte omnämns i "Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård", 2007.

Screening av spel

Vi använder oss av NODS. Det är ett instrument bestående av 17 frågor för bedömning och kartläggning av spelproblem. NODS är ett av de vanligaste internationella mätinstrumenten vid kliniska studier och det har även använts i flera befolkningsstudier för att mäta nuvarande och tidigare nivå av förekomst av spelproblem i befolkningen.

Biomedicinska tester

Vanliga symtom hos högkonsumenter av alkohol är bl.a: oro, sömnsvårigheter, rytmrubbningar i hjärtat, hudbesvär som eksem och psoriasis (som läker dåligt), svåra infektioner och magbesvär.

Prover som kan visa på att du har en riskfylld konsumtion:

  • Mäta ditt blodtryck                                       
  • Leverstatus (GT)
  • CDT (förhöjt 1-3 veckor efter en hög alkoholkonsumtion.)
  • MCV (förhöjt 2-6 månader efter en hög alkoholkonsumtion)
  • PEth (en känslig alkoholmarkör)
  • EtG och EtS (alkoholintag dagen innan som vanligen mäts i urinprov)

Vid minskad alkoholkonsumtion förbättras provsvaren ofta snabbt och påtagligt. Det har visat sig vara mycket motiverande och uppskattat av våra besökare att få se provsvaren bli bättre när man minskar eller slutar dricka.

Tillsammans med din vårdcentral kan vi lägga upp en gemensam planering.

Sidan uppdaterad den 14 augusti 2019

Lämna synpunkt på sidan