Du är här: Start / Stöd & omsorg / Missbruk/Beroende / Riktlinjer

Riktlinjer

Värmlands läns Vårdförbund/Värmlands kommuner samt Landstinget i Värmland har utarbetat ett gemensamt länsövergripande styrdokument för missbruks- och beroendevården. Det är utformat i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2007.
Syftet är att utifrån ett klient/patientperspektiv beskriva hur ansvarsfördelningen ser ut mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården och hur samverkan mellan dessa huvudmän är utformat. Därefter har socialtjänsten, vårdcentralerna och öppenvårdspsykiatrin i Säffle utarbetat lokala riktlinjer för Säffle. Till höger på denna sidan finner du det länsövergripande styrdokumentet samt de lokala riktlinjerna.

Sidan uppdaterad den 29 november 2013

Lämna synpunkt på sidan