Du är här: Start / Stöd & omsorg / Missbruk/Beroende / Behandling

Behandling

Väckarklockan/återfallsprevention

Om du strävar efter att leva helnykter och/eller drogfritt, så kan detta vara något för dig. Behandlingsprogrammet sker i grupp, från tre upp till åtta personer. Mycket av arbetet måste du göra själv mellan sessionerna. Du får en del hemuppgifter.

Vi arbetar efter ett manualbaserat program som heter "Väckarklockan". Väckarklockan är baserad på Projekt MATCH Cognitive-Behavioral Coping Skills Therapy manual och är bearbetad efter svenska förhållande.

Väckarklockan innehåller tolv sessioner under tolv veckor och därefter sex återträffar under ett halvår. Totalt 18 träffar.

Vill du göra en utskrift på innehållet kan du klicka på  "informationsbroschyr" till höger om denna text.

 

Väckarklockan Återbesök

Om du har gått Väckarklockan och känner att du behöver träffas igen för att bevara din nykterhet och/eller drogfrihet kan detta vara något för dig.

Vi träffas en gång i månaden och du behöver inte anmäla i förväg att du kommer. Du bestämmer själv hur ofta och hur många gånger du vill gå.

Tid: Första helgfria måndagen i månaden kl. 17.00 – 18.00

Plats: Alkoholpolikliniken i Säffle

Vill du göra en utskrift på innehållet kan du klicka på  "informationsbroschyr" till höger om denna text.

 

MET

MET-programmet består av fem samtal.
Vecka 1         Samtal 1           Introduktion och kartläggning
Vecka 2-3      Samtal 2           Återkoppling på kartläggningen, närstående närvarande 
Vecka 4         Samtal 3           Uppföljning
Vecka 8         Samtal 4           Uppföljning
Vecka 12       Samtal 5           Avslut

Motivational Enhancement Therapy (förkortas MET och i Sverige kallas den Motivationshöjande behandling), är en behandling som syftar till att uppmuntra och utveckla motivation till förändring av alkoholkonsumtionen hos personer med alkoholberoende. I MET arbetar du med din förmåga att fatta ett välgrundat beslut om förändring.

MET innebär i korthet att man använder Motivational Interviewing (på svenska Motiverande samtal, förkortas MI) för att undersöka alkoholens roll för dig ur ett medicinskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Kartläggningen av alkoholens eventuella effekter består av en intervju, ett antal frågeformulär samt alkoholrelaterade biomarkörer. MI används också för att återkoppla och värdera undersökningsresultaten. Efter återkopplingssamtalet följer tre MI-samtal. En närstående rekommenderas att delta i samband med återkopplingssamtalet. Vartefter som patientens motivation ökar och diskuteras, kan den också konkretiseras i en skriftlig plan för förändring av alkoholkonsumtionen, som i efterföljande samtal följs upp.

”Vill du göra en utskrift på innehållet kan du klicka på ”informationsbroschyr” under rubriken MET till höger om denna text”

 

Familjesamtal

Eftersom hela familjen påverkas av en persons missbruk kan det finnas behov av att hantera sina känslor och beteenden som missbruket bidrar till. Ni har möjlighet att komma till oss som par eller som hel familj.

Kuratorn har gått GSI:s grundutbildning i familjeterapi FT1 t.o.m FT3.

Socialsekreteraren har läst introduktion i familjeterapi 15 p, på Karlstad universitet.

 

HAP - Hasch Avvänjnings Programmet

En möjlighet för dig som vill bli haschfri.

HAP står för Hasch Avvänjnings Programmet. Det pågår mellan 6-8 veckor med minst 18 möten (ca 3 gånger/vecka). Mötena sker alltid individuellt (inte i grupp).

HAP är ett strukturerat program där man går igenom olika steg med fokus på:

 • Den medicinska fasen. Innehåller teman såsom påverkan av haschet, missbruksmönster och upplevelser av tid m.fl.
 • Den psykologiska fasen. Innehåller teman såsom hemsituation, känslor och ensamhet m.fl.
 • Den sociala fasen. Innehåller teman såsom det dagliga livet, rotlöshet, tillhörighet m.fl.

Fokus är att vara helt drogfri. Anhöriga kan medverka i början, mitten och i slutet av programmet. Detta kan vara viktigt för att den anhöriga ska få hjälp med att förstå vad som händer den som går i HAP.

Målgruppen är personer från 18 år och uppåt.

”Vill du göra en utskrift på innehållet kan du klicka på ”informationsbroschyr” under rubriken HAP till höger om denna text”

 

KBT-behandling vid spelberoende

Kurs-/behandlingsprogrammet är för personer som vill förändra sina spelvanor. Det är baserat på kognitiv beteendeterapi. Programmet sker enskilt eller i grupp. Mycket av arbetet måste du göra själv och därför kommer du att få en del hemuppgifter. Vi träffas en gång i veckan under sammanlagt åtta veckor. Varje träff varar två och en halv timme.
Du kommer att få hjälp med att identifiera och hantera risksituationer för spel, att hitta alternativ att belöna sig med, att träna nya mönster samt grundläggande kunskaper om spelberoende.

”Vill du göra en utskrift på innehållet kan du klicka på ”informationsbroschyr” under rubriken ”KBT-behandling vid spelberoende” till höger om denna text”

 

Tablettnedtrappning

Vi kan alla råka ut för oro, ångest, kriser, sömnsvårigheter och smärta. Ofta är besvären övergående men de blir ibland långdragna och så besvärliga att man söker läkare. En del får då utskrivet läkemedel som hjälp. För vissa leder detta till andra svårigheter.

Kontakta din läkare om du tror att du utvecklat ett beroende av:

1. Bensodiazepiner - lugnande mediciner och sömnmedel.

 • Exempel på lugnande mediciner är Diazepam, Stesolid, Oxascand, Sobril, Temesta, Alprazolam och Xanor.
 • Exempel på sömnmedel är Apodorm, Nitrazepam, Flunitrazepam, Fluscand, Halicon och Triazolam.
 • Exempel på bensodiazepinbesläktade läkemedel är Imovane, Zopiklon, Stilnoct samt Sonata.
 • Bensodiazepinderivat är Iktorivil

Ett tecken på begynnande beroende är att:

 • effekten av medicinen på symtomen blir svagare eller kortvarigare                  
 • man får olika symtom när medicinen minskas eller avslutas.

Om du har funderingar på att sluta med bensodiazepiner så är du välkommen att kontakta oss. Vi arbetar efter den så kallade TUB-modellen vilket innebär en individuell och långsam nedtrappning i samråd med dig som patient.

2. Analgetika - smärtstillande beroendeframkallande mediciner

 • Exempel på detta är Citodon, Distalgesic, Doleron, Kodein, Metadon, Morfin, Tramadol, Treo Comp m.fl. Listan kan göras längre men vi tar här upp exempel på de vanligare medcinerna.

Ett tecken på begynnande beroende är:

 • om jag behöver en större dos idag för att få samma effekt som när jag började med medicinen    
 • att man får olika symtom när medicinen minskas eller avslutas.  

Har du funderingar på att sluta med smärtstillande medel så bör du kontakta din läkare. Vi rekommenderar Beroendecentrum i Stockholms modell för behandling av analgetikaberoende. Allting sker i samråd med dig som patient.

 

Medicinsk behandling för alkoholmissbruk eller beroende 

Antabus      

Ibland kan det vara svårt att få stopp på sitt drickande. Då kan Antabus (disulfiram) vara ett hjälpmedel en tid. Antabus huvudsakliga värde ligger i att den kan förhindra impulsdrickande i ett första skede av nykterheten. Antabus kan beskrivas som en "krycka" för den som brutit benet.

Naltrexon

Nedsätter de akuta känslorna av välbehag som intag av alkohol medför och nedsätter också alkoholbegäret som uppstår vid avhållsamhet.

Campral

Kallas populärt för antisugtabletter. Campral (akamprosat) används för att minska suget efter alkohol.

Kontakta din läkare för en diskussion om vad som skulle passa dig bäst. Du kan också kontakta Alkoholpolikliniken, så kan vi berätta om våra erfarenhet av dessa mediciner

 

NADA (National Acupuncture Detoxification Association)

Öronakupunktur/NADA-behandling är ett hjälpmedel mot drogberoende. Behandlingen ges under och efter missbruk då den reducerar stresshormonet cortisol, vilket kan bidra till minskad abstinens. NADA-behandling är även verksam vid andra stressrelaterade åkommor.

Grunden för utvecklandet av NADA-behandling lades av en kinesisk neurolog som efter en hjärnoperation på en drogberoende patient gav smärtlindring genom elakupunktur vilket påverkade en punkt i örat. Mannens abstinensbesvär minskade påtagligt. Kontrollerade försök har ägt rum efter detta, vilket har påvisat att öronakupunktur kan ta bort svåra abstinensbesvär.

Metoden kan inte sägas vara en behandling av drogberoende, utan endast ett hjälpmedel vid behandlingen av sådant beroende.

Enligt Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2007 finns det inga studier som visar effekt på alkoholkonsumtionen. De utesluter dock inte att metoden kan ha positiva effekter på andra problemområden.

På Alkoholpolikliniken har vi en certifierad NADA-akupunktör. Kontakta oss för mer information.

Sidan uppdaterad den 1 augusti 2019

Lämna synpunkt på sidan