Du är här: Start / Stöd & omsorg / Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivning

Konsumentvägledningen riktas till Dig som bor i Säffle kommun och som har köpt en tjänst eller en vara från ett företag. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.
Du kan kontakta konsumentrådgivaren genom att boka ett möte, skicka ett mejl till anna.karlsson@saffle.se eller genom att ringa!

Jag är på plats varje vecka torsdag och fredag samt onsdagar jämn vecka och har telefontid 8.30-9.30.

 

Det finns även andra myndigheter och organisationer som kan vara till stöd för konsumenter. Här följer ett urval av organisationer som erbjuder kostnadsfri hjälp, ofta inom specifika områden.
 
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) - en statlig myndighet som ger icke-bindande avgöranden om hur många tvister mellan konsumenter och företag ska lösas. En betydande majoritet av ARN:s avgöranden följs av de inblandade företagen och konsumenterna. ARN har ingen rådgivning, men man kan göra en anmälan och få sin tvist prövad där. ARN kan sägas vara ungefär som en informell domstol, det är viktigt att man förbereder sin anmälan till ARN ordentligt.

Konsumenternas.se - ett samarbete mellan Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå. "Konsumenternas" ger opartisk vägledning om bland annat banktjänster och försäkringar.

Konsumentverket - en statlig myndighet för konsumentfrågor. Passa på att ta del av Konsumentverkets satsning "Hallå konsument!" där du kan hitta mycket detaljrik och lättillgänglig information om många konsumentfrågor.

Konsument Europa - en fristående enhet av konsumentverket som ger information och råd när du handlar varor och tjänster utanför Sverige inom EU, Norge och Island.

Telekområdgivarna - en organisation som ger opartisk hjälp till konsumenter om frågor rörande tv, telefoni, fiberanslutning och bredband.

 

Budget- och skuldrådgivning

Kommuner ska enligt lag ge ekonomisk rådgivning till skuldsatta personer. Både för att förebygga överskuldsättning och för att hjälpa skuldsatta personer att hitta en lösning på sina problem. Vi alla kan någon gång hamna i ekonomiska svårigheter. Budget- och skuldrådgivningen försöker hjälpa dig att leva ett självständigt liv och klara av dina skulder. 

Om tjänsten

Du som är skuldsatt, har varaktiga betalningsproblem och inte ser någon möjlighet att få balans i ekonomin kan ta kontakt med rådgivningen. Då kan du få hjälp att klargöra dina problem, hitta lösningar och få råd om din hushållsekonomi. Du kan även få hjälp med att ta fram avtal för att reglera dina skulder.

Du kan bland annat få:

råd och stöd i en skuldsaneringsprocess både som privatperson och näringsidkare 

en överblick på var utgifterna ligger 

tips om hur utgifternas storlek kan förändras

förslag på hur du kan försöka få bättre villkor hos dina kreditgivare

Villkor

Privatpersoner bosatta i Säffle kommun. Skolor och föreningar kan även boka informationsträffar kring budget- och/eller skuldrådgivning.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri för Säffle kommuns invånare och vi har tystnadsplikt.

 

Sidan uppdaterad den 17 augusti 2018

Lämna synpunkt på sidan