Du är här: Start / Stöd & omsorg / Funktionshinderomsorgen / Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning

Övergripande mål för psykiatrin i Säffle är att personer med psykisk funktionsnedsättning skall kunna få en meningsfull vardag med ett tryggt boende och ett självständigt liv. Den enskilde skall bemötas på ett sätt som tillvaratar det friska och de ska också erbjudas sysselsättning som anpassats efter förmåga och behov. 

Öppen vård

För personer i ordinärt boende med psykisk funktionsnedsättning finns genom hemtjänsten psykiatrisjuksköterskor för medicinska åtgärder och uppföljande verksamhet. 

 

Boendestödsteamet

Boendestödsteamet arbetar för att öka brukarnas möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället.  

 

Personligt ombud

Personligt ombud är en kostnadsfri hjälp för vuxna människor med psykisk funktionsnedsättning. Personligt ombud arbetar på klientens uppdrag och har en fristående ställning i förhållande till myndigheter. Personligt ombud arbetar under sekretess och verkar för att varje individ får samordnad insats av stöd, service och vård som han/hon behöver och har rätt till.

Personliga ombud:

Per Kamperin, tfn 054-540 53 09, per.kamperin@karlstad.se

Marika Olsson, tfn 054-540 52 97, marika.olsson@karlstad.se

 

Boende

Ett Särskiltboende för personer med psykisk funktionsnedsättning finns i Säffle. Boendet har tio lägenheter. Personal personal består av "boendestödjare" som hjälper till med omvårdnad, sysselsättning och aktiviteter och finns på plats dygnet runt. 

Sidan uppdaterad den 10 oktober 2018

Lämna synpunkt på sidan