Du är här: Start / Stöd & omsorg / Funktionshinderomsorgen / Kontaktperson

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska med stort engagemang och ett intresse för andra medmänniskor och som kan hjälpa Dig att

  • komma i kontakt med andra människor
  • komma ut i samhället
  • delta i olika aktiviteter  
  • ge Dig råd i vardagliga situationer som inte är av komplicerad natur.

Insatsen ska ses som ett icke professionellt stöd.

Du kan beviljas insatsen kontaktperson om;

  • anhörigkontakt saknas eller behöver kompletteras
  • du har behov av sociala kontakter vid sidan av anhöriga.

 Beslut om kontaktperson fattas enligt LSS § 9.4

Vill du bli kontaktperson? Klicka här för att anmäla dig!

Sidan uppdaterad den 4 oktober 2018

Lämna synpunkt på sidan