Du är här: Start / Stöd & omsorg / Funktionshinderomsorgen / Handikappkonsulent

Handikappkonsulent

Handikappkonsulenten är kommunens resurs i handikappfrågor för politiker, tjänstemän, kommunala verksamheter, handikapporganisationer och enskilda personer.

 Handikappkonsulentens arbete är bland annat att:

  • bevaka och driva handikappfrågor i kommunen
  • sprida kunskap om funktionshinder
  • samverka med handikapporganisationerna
  • utrednings- och utvecklingsarbete i frågor som berör personer med funktionshinder
  • lämna synpunkter på åtgärder när det gäller tillgänglighetsapekter vid planering av byggnader, verksamheter och utemiljö.
  • sekreterare i funktionshinderrådet

Sidan uppdaterad den 2 juli 2018

Lämna synpunkt på sidan